Zoradiť podľa:
Počet položiek: 27
V tomto článku Vám predstavíme postup aktualizácie licenčných údajov v aplikácii iKelp Jedáleň. Viac...
Hlavným dôvodom vytvárania záloh je vytvorenie kópie všetkých údajov aplikácie, ktoré je možné načítať v prípade straty originálnych údajov (napríklad poškodením počítača). Pre pravidelné vykonávanie záloh celej aplikácie je nutné nastaviť zálohovanie. To nastavíte v okne Nastavenie zálohovania , ktoré... Viac...
Pracovný mesiac nastavujete na nástrojovej lište aplikácie. Šípkami hore a dolu pri mesiaci a roku meníte hodnoty podľa typu šípky. Pracovný mesiac je používaný ako predvolený v každom okne, v ktorom pracujete s dátumom. Napríklad si vyskúšajte otvoriť okno prihlasovanie stravníka na stravu a všimnite... Viac...
Nastavenie noriem nájdete v okne Normy , ktoré zobrazíte kliknutím na Nastavenie v hlavnom menu a následne kliknite na Normy . V prípade, že používate sociálny, alebo zamestnávateľský príspevok prípadne aj príspevok v hmotnej núdzi odporúčame najskôr prečítať časť Rozšírené normy v spodnej časti tohto... Viac...
Pod pojmom STRAVOVACIE ZVYKLOSTI budeme rozumieť akési zvyky stravníkov pri chodení na stravu. To znamená, že ak stravník napríklad chodí na stravu pravidelne každý pracovný týždeň okrem pondelka, je to jeho stravovacia zvyklosť. Tak isto môžeme nazvať aj fakt, že stravník si vždy objedná jedlo číslo... Viac...
Pre nastavenie druhov platieb, ktoré budete používať, zobrazte okno Nastavenia spôsoby platby , kliknutím na Nastavenia v hlavnom menu a následne kliknite na Spôsoby platby . Zobrazí sa okno Nastavenia spôsoby platby. Predvolene sú v aplikácii aktívne všetky spôsoby platby. V stĺpci A (Aktivita) môžete... Viac...
Pred samotným tlačením šekov z aplikácie iKelp Jedáleň je nutné nastaviť polohu šeku v tlačiarni. V praxi sa najčastejšie vyskytujú dva druhy tlačiarní: s posuvníkom k stredu s posuvníkom ku kraju Vložte šek do tlačiarne a stabiluzujte jeho polohu posuvníkom (ako je vidieť na predchádzajúcich obrázkoch),... Viac...
Sviatky a špeciálne dni môžete editovať v okne Definovanie sviatkov a iných dní . To zobrazíte kliknutím na Nastavenie a následne na Sviatky / špec.dni . Pri prihlasovaní stravy, pri generovaní objednávok sa na Sviatok a Nestravný deň strava neobjednáva. Iba v prípade, že v predpise povolíte objednávanie... Viac...
Pri evidovaní stravníkov je nutné každého stravníka prideliť do vekovej skupiny. Aplikácia umožňuje vytvoriť vekové skupiny a ich priradenie do kategórie v rámci materiálno-spotrebných noriem: Kategória A - do 6 rokov Kategória B - od 7 do 10 rokov Kategória C - od 11 do 14 rokov Kategória D - od 15... Viac...
Nastavenia druhov jedál nájdete v okne Nastavenie druhov jedál , ktoré zobrazíte kliknutím na Nastavenie v hlavnom menu a následne kliknite na Druhy jedál . Nastavenie druhov jedál slúži na aktiváciu, deaktiváciu, vytváranie a vymazávanie druhov jedál používaných v aplikácii. V tomto okne môžete upravovať:... Viac...
Nastavenia stravovacieho zariadenia zobrazíte kliknutím na Nastavenie v hlavnom menu aplikácie a následne kliknutím na Strav.zariadenie (údaje) . Následne vyplnte všetky informácie o stravovacom zariadení, vrátane informácií o banke a účte, ktoré sa následne budú zobrazovať na všetkých výstupných materiáloch... Viac...
Okno Užívatelia zobrazíte kliknutím na Nastavenia v hlavnom menu a následne kliknite na možnosť Užívatelia (heslá) . V tomto okne môžete vytvárať nových užívateľov, ktorí sa môžu prihlasovať a pracovať s aplikáciou iKelp Jedáleň. Následne je meno tohto užívateľa viditeľné na všetkých dokladoch, ktoré... Viac...
Registrácia je potrebná pre plnohodnotné využívanie aplikácie iKelp Jedáleň a k zakúpeniu licencie. Ak aplikácia nie je registrovaná, beží v takzvanom skúšobnom období, v ktorom je plne funkčná. Pred jeho skončením aplikácia upozorňuje najmenej 20dní vopred. Ak do skončenia skúšobného obdobia nedôjde... Viac...
Nová inštalácia, alebo aktualizácia staršej verzie aplikácie iKelp Jedáleň pozostáva z tých istých krokov: Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie v sekcii Stiahnuť. Po stiahnutí spustite inštalačný balíček dvojitým kliknutím ľavým tlačidlom. Po úspešnej inštalácii aplikácie nájdete na pracovnej ploche... Viac...
Článok opisuje, ako sa dá aplikácia spustiť s parametrami. Viac...
Návod popisuje postup na riešenie problému s poškodením dátového súboru. Viac...
Návod popisuje zálohovanie SQL databázy aplikácie Dochádzka a Jedáleň. Viac...
V tomto návode je popísané riešenie komunikácie zo snímačom v prípade nekorektne registrovanej triedy. Viac...
V tomto článku je popísaný spôsob zistenia platnosti Ročnej údržby. Viac...
V tomto návode je popísaný postup prenesenia databáz z jedného PC na iný, ak je používaných viacero databáz. Viac...
V tomto návode je popísaný proces inštalácie a základnej konfigurácie SQL Servera pre aplikácie iKelp Jedáleň. Viac...
Stiahnite a nainštalujte aktuálnu verziu aplikácie iKelp Jedáleň: Z webovej stránky Stiahnuť iKelp Jedáleň 2.6.x . Nainštalujte NativeClient podľa verzie OS Windows. Inštalačný balíček je možné prevziať tu: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50402 3. Nainštalujte SQL Local DB podľa... Viac...
V tomto návode sa nachádza popis krokov, pre migráciu dát z verzie aplikácie iKelp Jedáleň 2.4.xx na verziu 2.6.xx s podporou stravovacích terminálov a automatického vyhodnocovania obedov zadarmo. Viac...
V tomto návode nájdete postup upravenia veľkosti tlačového výstupu v aplikácii iKelp Jedáleň, ak sa tlačí príliš veľký. Viac...
V tomto návode je popísaný postup prenesenia databáz z jedného PC na iný, ak je používaných viacero databáz. Viac...
V tomto návode je popísaný postup pre nastavenie zvýšenej porcie mäsa pre skupinu dospelých stravníkov. Viac...
V tomto návode sa dozviete, akým spôsobom je možné si obnoviť údaje zo zálohy v prípade, že používate aplikáciu iKelp Jedáleň Ex. Aplikácia iKelp Jedáleň Ex na svoje fungovanie používa moderné databázové technológie pri ktorých je kladený dôraz na spoľahlivosť a bezpečnosť. Z toho dôvodu je potrebné... Viac...
Besteron VISA, MasterCard