Stravovacie zvyklosti stravníkov

Pod pojmom STRAVOVACIE ZVYKLOSTI budeme rozumieť akési zvyky stravníkov pri chodení na stravu. To znamená, že ak stravník napríklad chodí na stravu pravidelne každý pracovný týždeň okrem pondelka, je to jeho stravovacia zvyklosť. Tak isto môžeme nazvať aj fakt, že stravník si vždy objedná jedlo číslo 2, pretože jedlo číslo 2 je vždy vegetariánske jedlo.

Na nasledovnom obrázku, v spodnej časti okna Stravník je možné nastaviť tieto zvyklosti.

Stravnik_stravovacie_zvyklosti

Pri nastavovaní čísla jedla v časti Strava prednastavenia môžete taktiež nastaviť počet jedál, ktoré sa budú prihlasovať. Maximálny počet jedál je taktiež nutné nastaviť. Tento údaj nedovolí prihlásiť viacej jedál pri objednávaní cez internet, prípadne cez terminál. Pri ručnom prihlasovaní stravníkov, však dovolí prihlásiť viacej jedál, ale budete na to upozornený.

V časti Stravovacie zvyklosti môžete nastaviť, ktoré dni v ktorých týždňoch, alebo sviatkoch daný stravník navštevuje jedáleň.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard