Sviatky a špeciálne dni

definovanie-sviatkov-a-inych-dni

Sviatky a špeciálne dni môžete editovať v okne Definovanie sviatkov a iných dní. To zobrazíte kliknutím na Nastavenie a následne na Sviatky / špec.dni

Pri prihlasovaní stravy, pri generovaní objednávok sa na Sviatok a Nestravný deň strava neobjednáva. Iba v prípade, že v predpise povolíte objednávanie aj na sviatky.

Aplikácia predvolene (po inštalácii) obsahuje definície pre štátne sviatky. Tieto sviatky sú priebežne aktualizované podľa vyhlášky. Môžete si vytvárať aj vlastné špeciálne dni.

Nový špeciálny deň vytvoríte kliknutím na Pridať. Následne vyberte z rozbalovacieho zoznamu typ dňa. Môžete si vybrať jeden z troch druhov dni:

  • Sviatok - použite, ak sa nevarí a ide o štátny sviatok, pri prihlasovaní je daný deň preskakovaný
  • Nestravný deň - ak v daný deň sa nevarí, tak aby sa pri prihlasovaní tieto dni preskakovali, napríklad jarné prázdniny či iné voľná v škole, kedy sa nestravuje
  • Vlastný - použite vždy ak potrebujete k danému stravnému dňu textovú poznámku, ktorá je zvýraznená. Napríklad že strava sa vydáva v daný deň do 12:30

Nezabudnite vyplniť Popis k novovytvorenému špeciálnemu dňu (napríklad: Prázdniny, Sanitárny deň, Strava sa vydáva iba do 13:00, ...). Popis je zvýraznene zobrazený pri tlači jedálneho lístka a tiež na internete.ttt - doplniť, upraviť. Tento popis bude vypísany aj na jedálnom lístku pri webovom prihlasovaní stravníkov na stravu.

V prípade, že chcete niektorý zo špeciálnych dní odstrániť, kliknite na ten deň a následne kliknite na Odobrať.

Popis práce oknom Definovanie sviatkov a iných dní popisuje nasledovné video.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard