Vekové skupiny

Pri evidovaní stravníkov je nutné každého stravníka prideliť do vekovej skupiny. Aplikácia umožňuje vytvoriť vekové skupiny a ich priradenie do kategórie v rámci materiálno-spotrebných noriem:

  • Kategória A - do 6 rokov
  • Kategória B - od 7 do 10 rokov
  • Kategória C - od 11 do 14 rokov
  • Kategória D - od 15 rokov

Prácu s vekovými skupinami popisuje nasledovné video, ktoré je vytvorené pre príklad materskej školy.


vekove-skupiny

Pri nastavovaní vekových skupín je vhodné zapnúť aktivitu iba tej skupine, ktorú budete skutočne používať. Pri prvom nastavovaní vekových skupín sú aktívne všetky skupiny. Aktivita vekovej skupiny je viditeľná v ľavom stĺpci (vedľa názvu) a môžete ju zapínať a vypínať kliknutím na okienko pri danej skupine.

Napríklad: Ak prevádzkujete materskú škôlku, v ktorej sa stravujú deti do 6 a zároveň aj zamestnanci škôlky, zapnite aktivitu iba týmto dvom vekovým skupinám. V skutočnosti však vypnite aktivitu tým vekovým skupinám, ktoré nepoužívate, pretože aplikácii sú predvolene zapnuté aktivity ku všetkým vekovým skupinám.

Zároveň je možné vytvoriť vlastnú skupinu kliknutím na Pridať a následne vyplňte Názov skupiny a Typ vekovej skupiny.

Novú vekovú skupinu môžete vytvoriť napríklad pre skupinu žiakov prvého stupňa v hmotnej núdzi s názvom "Žiaci 1 hmot.núdza". Týmto stravníkom potom môžete určiť výšku príspevku na jedlá v nastaveniach noriem.

Na záver nezabudnite uložiť zmeny.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard