Nepodarilo sa inicializovať snímač

V tomto návode Vám popíšeme, ako je možné vyriešiť hlásenie aplikácie iKelp Jedáleň pri pokuse o odtestovanie pripojeného snímača.

Popis problému

Aplikácia iKelp Jedáleň využíva na komunikáciu zo zariadeniami ako napr. snímačmi kariet a čipov stravníkov, rôzne súčasti systému. Niekedy sa môže stať, že tieto súčasti systému nepracujú správne. V tomto návode Vám popíšeme riešenie problému. Nejedná sa však o chybu aplikácie ale operačného systému. Tento návod slúži primárne pre servisných partnerov, prípadne IT správcov v príslušnej organizácii.

Zobrazenie hlásenia aplikácie pri pokuse o komunikáciu s pripojeným zariadením.

Hlásenie aplikácie pri probléme s inicializáciou knižnice pre komunikáciu so snímačom.

Ak sa Vám zobrazilo toto hlásenie pri pokuse o komunikáciu zo zariadením, postupujte podľa nasledovných krokov.

  1. Skontrolujte hlásenia systému Ovládací panel -> Nástroje na správu -> Event Viewer. (angl. Control panel -> Administrative Tools -> Event Viewer) 
  2. Zo zobrazeného stromu v ľavej časti vyberte Windows Logs -> Application.
  3. Ak sa v zozname nachádza chybové hlásenie, kde ako "Zdroj" (angl. "Source") je uvedené iKelp Jedalen, kliknite na tento záznam.
  4. Ak sa v časti Description nachádza nasledovné hlásenie: OLE error code 0x80040154: Neregistrovaná trieda. (1426, 14), bude potrebné danú triedu zaregistrovať.

Registrácia triedy

V systéme Windows Vista a Windows7 je potrebné triedu zaregistrovať postupom nasledujúcich krokov.
  1. Skontrolujte, či sa nachádza súbor s názvom "MSCOMM32.OCX" nachádza v priečinku "C:\Windows\System32".
  2. Spustite Windows Explorer (Kliknite pravým tlačidlom na tlačidlo Start a vyberte možnosť Explorer).
  3. Otvorte pričinok "C:\Windows\System32"
  4. V zozname nájdite súbor s názvom "cmd.exe", kliknite pravým tlačidlom na daný súbor a vyberte možnosť "Spustiť ako správca" (angl. "Run as Administrator").
  5. V zobrazenom okne napíšte príkaz "regsvr32 mscomm32.ocx" a potvrdte stlačením tlačidla Enter.
  6. O úspešnom registrovaní knižnice bude informovaný hlásením systému.

 

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard