Program nenašiel nastavenia pre napojenie na databázy

Zobrazilo sa Vám pri spustení aplikácie iKelp Jedáleň nasledovné hlásenie?

"Program nenašiel nastavenie pre napojenie na databázy"

Na obrázku je zobrazené chybové hlásenie po spustení aplikácie iKelp Jedáleň. 

Chybove hlasenie aplikacie iKelp Jedalen

Pravdepodobne došlo k poškodenie súboru ktorý obsahuje toto nastavenie. Vzniknutú situáciu je možné riešiť veľmi jednoducho.

Postupujte podľa popísaných krokov:

   • Kliknite na pracovnej ploche na ikonu Tento počítač.
   • Kliknite na Lokálny disk (C:).
   • Otvorte adresár iKelp.
   • Otvorte adresár Jedáleň.
   • Nájdite súbor s názvom Jedáleň.cfg a vymažte tento súbor.
   • Spustite aplikáciu iKelp Jedáleň pomocou ikony na pracovnej ploche.

Následne sa Vám zobrazí informačné okno na vybratie adresára s databázami. 

Okno pre výber adresára v ktorom sa nachádzjú jednotlivé databázy Jedálne.

Vyber adresara pre ukladanie databaz

Kliknite na tlačidlo Ano (angl. Yes) a zobrazí sa strom na výber adresára. Aplikácia si predvyberie adresár s názvom Data a stačí potvrdiť tento adresár kliknutím na OK.

Okno s ponukou na výber adresára pre dáta aplikácie.

Vyber adresara s datami aplikacie

Následne sa zobrazí okno pre prihlásenie do aplikácie. Z danej ponuky vyberte aktuálnu databázu a môžte sa prihlásiť pomocou Vášho prihlasovacieho hesla.

Príhlásenie do aplikácie iKelp Jedáleň.

Prihlasenie do aplikacie iKelp Jedalen

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard