Objednávka / registrácia licencie

Registrácia je potrebná pre plnohodnotné využívanie aplikácie iKelp Jedáleň a k zakúpeniu licencie. Ak aplikácia nie je registrovaná, beží v takzvanom skúšobnom období, v ktorom je plne funkčná. Pred jeho skončením aplikácia upozorňuje najmenej 20dní vopred. Ak do skončenia skúšobného obdobia nedôjde k zakúpeniu licencie a registrácii aplikácie, bude zamedzený prístup k údajom. Tieto sa však nevymažú a budú prístupné po registrácii aplikácie.
Registrácia vám prináša taktiež výhody starostlivosti, ktorá je prístupná len registrovaným užívateľom a to sú najmä:

  • poskytovanie aktualizácií počas doby platnej ročnej údržby
  • prístup k on-line návodom na Internete
  • prístup k on-line informáciám súvisiacich s problematikou aplikácie a školských stravovacích zariadení na Internete
  • možnosť zverejňovania jedálnych lístkov na Internete
  • licencia nie je viazaná na PC, ale na organizáciu
  • ak má užívateľ na PC, na ktorom beží aplikácia prístup na Internet, získava podporu vzdialeného prístup, čím sa technická podpora výrazne zjednodušuje
  • možnosť dokúpenia a rozšírenia funkcionality o výdajový / objednávkový terminál pre stravníkov
  • možnosť dokúpenia a rozšírenia funkcionality o webový prístup k informáciám pre stravníkov pre odhlasovanie a prihlasovanie na stravu
  • pre registrovaných užívateľov pravidelne pripravujeme akciové produky alebo zľavy na produkty

registracia-aplikacie

Najjednoduchším spôsobom objednania licencie je vyplnenie formulára Registrácia aplikácie iKelp Jedáleň priamo v aplikácii a jeho následné odoslanie poštou, prípadne faxom. Tento formulár zobrazíte kliknutím na možnosť Nastavenie v hlavnom menu a následne kliknutím na možnosť Registrácia.

Tu vyberte možnosť či chcete objednať novú licenciu (Nová registrácia aplikácie, objednávka licencie), alebo aktivovať pridelenú licenciu (Licenciu už vlastním, chcem len vyplniť údaje).

V prípade, že ste vybrali prvú možnosť vyplňte všetky iniciály organizácie. Následne vyberte spôsob akým chcete odoslať údaje a v prípade, že súhlasíte s licenčnými podmienkami (zašrtnutím okienok), kliknite na tlačidlo Uložiť. Následne sa Vás aplikácia opýta, či si prajete vytlačiť objednávku. Túto objednávku odošlite na uvedenú adresu, prípadne faxové číslo.

Objednávku novej licencie popisuje nasledovné video.

Po zaevidovaní údajov dodávateľom obdržíte (e-mailom, faxom, alebo telefonicky) licenciu. Tú musíte zadať do aplikácie. Otvorte okno Registrácia aplikácie iKelp jedáleň a vyberte možnosť Licenciu už vlastním, chcem len vyplniť údaje. Do okienka Licencia vyplňte obdržanú licenciu a kliknite na tlačidlo Uložiť. V prípade, že ste zadali platnú licenciu, zobrazí sa okno v ktorom môžete vidieť do kedy je licencia platná. V opačnom prípade, teda že aplikácia vyhlási nesprávnosť licencie, skontrolujte vyplnené údaje. Je nutné, aby všetky údaje odoslané dodávateľovi ako podklad pre licenciu boli rovnaké aj pri zadávaní tejto licencie. Licencia je totiž viazaná na tieto údaje.

Vyplnenie licencie do aplikácie popisuje nasledovné video.

V prípade, že ste používali demoverziu aplikácie a už vypršala skušobná lehota na jej bezplatné využívanie a chcete si zakúpiť licenciu na jej ďalšie používanie, je takisto nutné vyplniť registračný formulár a odoslať ho svojmu dodávateľovi.

Tento scénar popisuje nasledovné video.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard