Inštalácia aplikácie iKelp Jedáleň SQL s databázovým serverom

V tomto návode Vám predstavíme inštaláciu databázového servera  pre aplikácie iKelp Jedáleň.

Pred inštaláciou aplikácie Vám odporúčame skontrolovať v nainštalovaných programoch, či už sa na danom počítači nenachádza iná inštalácia SQL Servera. Ak áno a jedná sa Microsoft SQL Server, je možné vytvorenie databázy aj v tejto inštancii.

Ak prechádzate na SQL verziu aplikácie iKelp Jedáleň bez čipového systému (zariadení na evidenciu vydanej stravy), postupujte podľa krokov v návode:

1. Krok: Stiahnutie aplikácie Microsoft SQL Server Express

 1. Stiahnite databázový server Microsoft SQL Server Express TU.
 2. Kliknite na tlačidlo Download pre stiahnutie inštalačného balíčka. 

2. Krok: Inštalácia databázového servera

Postup inštalácie je popísaný pre verziu SQL Express 2017.

 1. Kliknite na stiahnutý súbor.
 2. Vyberte možnosť Custom inštaláciu. 
 3. Kliknite na Yes pre potvrdenie inštalácie v anglickom jazyku.
 4. Kliknite na tlačidlo Install.
 5. Kliknite na New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation.
 6. Potvrďte licenčné podmienky.
 7. Kliknite na tlačidlo Next >.
 8. Kliknite na tlačidlo Next >.
 9. Prebehne kontrola konfigurácie počítača. Ak je potrebné upraviť konfiguráciu prípadne vykonať nejakú akciu, aplikácia na to upozorní.
 10. Ak je všetko v poriadku a PC je pripravený na inštaláciu aplikácie, zobrazí sa tlačidlo Next >.
 11. V možnostiach inštalácie (Feature Selection) deaktivujte (nie je potrebné inštalovať):
  • R
  • Python
  • SQL Server Replication
 12. Kliknutím na Next > pokračujte v inštalácii.
 13. Názov inštancie ponechajte prednastavený SQLExpress a pokračujte kliknutím na Next >.
 14. Znovu kliknite na Next >.
 15. Opätovne prebehne proces kontroly konfigurácie lokálneho počítača. Tento krát sa overuje dostupnosť podporných súborov pre aplikáciu. V prípade, že niektorý doplnok je potrebné doinštalovať, aplikácia Vás na to opäť upozorní. (Kliknutím v stĺpci Status príslušného doplnku zistíte potrebné detaily.)
 16. Ak žiadne požadované pravidlo nie je v stave Failed, je možné pokračovať v inštalácii kliknutím na tlačidlo Next >.
 17. Vyberte komponenty, ktoré budú inštalované a pokračujte kliknutím na tlačidlo Next >. (SQL Server Replication, tomuto rozšíreniu zrušte označenie.)
 18. Pokračujte kliknutím na Next >.
 19. Skontrolujte nastavenie účtu pre SQL službu. "SQL Server Database Engine -> NT Authority\NETWORK SERVICE" a typ spúšťania (Startup Type) -> Automatic, pokračujte kliknutím na Next >.
 20. V nastaveniach databázového enginu (Database Engine Configuration) v záložke Account Provisioning:
  1. Nastve kombinovaný Mixed Mode spôsob prihlasovania do administrácie SQL Servera. 
  2. Heslo pre prihlasovanie do SQL zadajte "Msde2000". 
  3. V časti "Specify SQL Server administrators" pridajte kliknutím na tlačidlo Add Curent User aj lokálnych Windows užívateľov ktorý budú mať možnosť prístupu do administrácie SQL. Zmeny potvrdíte kliknutím na Next >.
 21. Spustí sa proces inštalácie.
 22. Spustí sa proces inštalácie, o jeho úspešnom nainštalovaní budete informovaný hlásením "Your SQL Server 2008 R2 installation completed succesfully."

 

3. Krok: Konfigurácia SQL Server Configuration Manager

Po nainštalované v aplikácii SQL Server Configuration Manager vykonať potrebné nastavenia, aby bolo možné vytvorenie databáz pre jednotlivé aplikácie.

 1. Spustite aplikáciu SQL Server Configuration Manager
 2. V ľavej časti SQL Server Network Configuration - > Protocols for SQLEXPRESS je potrebné vykonať tieto nastavenia:
  1. Zmeniť Status protokolu "Shared Memory, TCP/IP a VIA" na ENABLED. (Zmenu vykonáte kliknutím práveho tlačidla myši na príslušný protokol a z ponuky vyberte možnosť ENABLED.)
  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na TCP/IP a vyberte možnosť Properties.
  3. V záložke IP Adresses nastavte v spodnej časti "IPAll" port, na ktorom bude aplikácia bežať. TCP Port -> 1433, zmenu potvrdíte kliknutím na tlačidlo OK.
 3. Pre aplikovanie všetkých zmien, je potrebné reštarovať SQL Server, na čo Vás aplikácia upozorní aj po každej zmene v konfigurácii. Kliknite na možnosť SQL Server Services v ľavej časti. Následne kliknite na názov príslušnej inštancie SQL Servera, SQL Server (SQLEXPRESS) pravým tlačidlom myši a z ponuky vybrať možnosť Restart.

Bližšie informácie o jednotlivých nastaveniach a konfigurácii sa dočítate priamo na stránkach spoločnosti Microsoft http://www.microsoft.com/slovakia/sqlserver/default.mspx.

4. Krok: Inštalácia podporných súborov

 1. Nainštalujte NativeClient podľa verzie OS Windows. Inštalačný balíček je možné prevziať tu:

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard