Inštalácia aplikácie iKelp Jedáleň SQL s databázovým serverom

V tomto návode Vám predstavíme inštaláciu databázového servera  pre aplikácie iKelp Jedáleň.

Pred inštaláciou aplikácie Vám odporúčame skontrolovať v nainštalovaných programoch, či už sa na danom počítači nenachádza iná inštalácia SQL Servera. Ak áno a jedná sa Microsoft SQL Server, je možné vytvorenie databázy aj v tejto inštancii.

Ak prechádzate na SQL verziu aplikácie iKelp Jedáleň bez čipového systému (zariadení na evidenciu vydanej stravy), postupujte podľa krokov v návode:

1. Krok: Stiahnutie aplikácie Microsoft SQL Server 2014 Express

 1. Stiahnite databázový server Microsoft SQL Server 2014 (SP2) Express, pozor, pri inštalácia vyberte možnosť Express with Management Tools TU.
 2. Kliknite na tlačidlo Download pre stiahnutie inštalačného balíčka. 
 3. Vyberte inštalačný balíček pre verziu operačného systému. 
  1. Pre verziu 64-bit OS Windows je to SQLEXPRWT_x64_ENU.exe alebo SQLEXPRWT_x86_ENU.exe pre 32-bit verziu OS.
 4. Stiahnutie inštalačného balíčka spustíte kliknutím na tlačidlo Next

 

2. Krok: Inštalácia databázového servera

Postup inštalácie je popísaný pre verziu 2008 R2 SQL Express avšak až na mierne odlišnosti sa postup zhoduje.

 1. Kliknite na New installation or features to an existing installation.
 2. Kliknite na tlačidlo Next >.
 3. Prebehne kontrola konfigurácie počítača. Ak je potrebné upraviť konfiguráciu prípadne vykonať nejakú akciu, aplikácia na to upozorní.
  1. Ak je všetko v poriadku a PC je pripravený na inštaláciu aplikácie, zobrazí sa tlačidlo OK.
 4. Kliknutím na OK pokračujte v inštalácii.
 5. Potvrďte súhlas s licenčnými podmienkami a pokračujte kliknutím na Next >.
 6. Opätovne prebehne proces kontroly konfigurácie lokálneho počítača. Tento krát sa overuje dostupnosť podporných súborov pre aplikáciu. V prípade, že niektorý doplnok je potrebné doinštalovať, aplikácia Vás na to opäť upozorní. (Kliknutím v stĺpci Status príslušného doplnku zistíte potrebné detaily.)
 7. Ak žiadne požadované pravidlo nie je v stave Failed, je možné pokračovať v inštalácii kliknutím na tlačidlo Next >.
 8. Vyberte komponenty, ktoré budú inštalované a pokračujte kliknutím na tlačidlo Next >. (SQL Server Replication, tomuto rozšíreniu zrušte označenie.)
 9. Pokračujte kliknutím na Next >.
 10. Skontrolujte nastavenie účtu pre SQL službu. "SQL Server Database Engine -> NT Authority\NETWORK SERVICE" a typ spúšťania (Startup Type) -> Automatic, pokračujte kliknutím na Next >.
 11. V nastaveniach databázového enginu (Database Engine Configuration) v záložke Account Provisioning:
  1. Nastve kombinovaný (Mixed Mode) spôsob prihlasovania do administrácie SQL Servera. 
  2. Heslo pre prihlasovanie do SQL je "Msde2000". 
  3. V časti "Specify SQL Server administrators" pridajte kliknutím na tlačidlo Add Curent User aj lokálnych Windows užívateľov ktorý budú mať možnosť prístupu do administrácie SQL. Zmeny potvrdíte kliknutím na Next >.
 12. Proces inštalácie v časti Error Reporting spustíte kliknutím na Next >.
 13. Spustí sa proces inštalácie, o jeho úspešnom nainštalovaní budete informovaný hlásením "Your SQL Server 2008 R2 installation completed succesfully."

 

3. Krok: Konfigurácia SQL Server Configuration Manager

Po nainštalované v aplikácii SQL Server Configuration Manager vykonať potrebné nastavenia, aby bolo možné vytvorenie databáz pre jednotlivé aplikácie.

 1. Spustite aplikáciu SQL Server Configuration Manager
 2. V ľavej časti SQL Server Network Configuration - > Protocols for SQLEXPRESS je potrebné vykonať tieto nastavenia:
  1. Zmeniť Status protokolu "Shared Memory, TCP/IP a VIA" na ENABLED. (Zmenu vykonáte kliknutím práveho tlačidla myši na príslušný protokol a z ponuky vyberte možnosť ENABLED.)
  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na TCP/IP a vyberte možnosť Properties.
  3. V záložke IP Adresses nastavte v spodnej časti "IPAll" port, na ktorom bude aplikácia bežať. TCP Port -> 1433, zmenu potvrdíte kliknutím na tlačidlo OK.
 3. Pre aplikovanie všetkých zmien, je potrebné reštarovať SQL Server, na čo Vás aplikácia upozorní aj po každej zmene v konfigurácii. Kliknite na možnosť SQL Server Services v ľavej časti. Následne kliknite na názov príslušnej inštancie SQL Servera, SQL Server (SQLEXPRESS) pravým tlačidlom myši a z ponuky vybrať možnosť Restart.

Bližšie informácie o jednotlivých nastaveniach a konfigurácii sa dočítate priamo na stránkach spoločnosti Microsoft http://www.microsoft.com/slovakia/sqlserver/default.mspx.

4. Krok: Inštalácia podporných súborov

 1. Nainštalujte NativeClient podľa verzie OS Windows. Inštalačný balíček je možné prevziať tu:

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard