Nastavenia tlače - nesprávna veľkosť tlačového výstupu

V tomto návode nájdete postup, ako upraviť nastavenia rozlíšenia aplikácie v závisloti od nastavenia veľkosti mierky a rozlíšenia obrazovky priamo na danom PC. Pri určitom nastavení sa môže stať, že pri tlači sa vytlačí len časť tlačového výstupu, napr. jedálneho lístka alebo pokladu pre varenie, resp. je tento tlačový výstup zväčšený. Tento problém vzniká . V prípade, že je mierka nastavená väčšia ako 100%, aplikácia tieto nastavenia preberie a použije, jednak pri zobrazovaní, ale aj pri tlači.

Upravenie rozlíšenia a mierky

Ako už bolo v úvode spomenuté, správanie aplikácie je závislé od nastavenia priamo daného PC. Je však možné v aplikácii nadefinovať, aby tieto nastavenia neprebrala. 

 1. Kliknite prvým tlačidlom myši na ikonu aplikácie iKelp Jedáleň na pracovnej ploche.
 2. Vyberte možnosť Vlastnosti.
 3. V záložke Odkaz, kliknite na Otvoriť umiestnenie súboru.
 4. Opäť kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu s názovm jedalen.
 5. Vyberte možnosť Vlastnosti.
 6. Prejdite do záložky Kompatibilita.
 7. Kliknite na tlačidlo Zmeniť nastavenia pre všetkých.
 8. Kliknite na tlačidlo Zmeniť nastavenia vysokého DPI.
 9. Aktivujte možnosť Prepísať správanie nastavenia vysokého DPI.
 10. V rozbalovacom zozname vyberte možnosť Aplikácia.
 11. Kliknite na tlačidlo OK.
 12. Následne kliknite na tlačidlo Použiť a OK.
 13. Zatvorte otvorené okná na obrazovke a spustite aplikáciu.

Zmena veľkosti zobrazených formulárov

V prípade, že máte v OS Windows nastavenú väčšiu mierku pre zobrazovanie a vykonáte vyššie uvedené nastavenie, okrem zmenšenia tlačových výstupov sa upraví aj zobrazovanie samotnej aplikácie na preddefinované hodnoty a môže sa zdať, že niektoré formuláre a údaje v nich sú veľmi malé a nečitateľné. V rôznych formulároch, ako stravné listy, alebo jedálne lístky je však možné si zobrazenie týchto údajov zväčšiť, pričom pre jednotlivé formuláre si viete nastavovať rôzne veľkosti.

 1. Otvorte požadovaný zoznam, napr. Jedálne lístky.
 2. Pri postátí myšou medzi prvým a druhým riadkom, sa zobrazí ikona šípky smerom hore a dolu.
 3. Kliknite ľavým tlačidlom myši na šípku a pri držaní ňou jemne posúvajte smerom dolu.
 4. Pri nastavení požadovanej veľkosti pustite tlačidlo myši.
 5. Rovnakým spôsobom je následne možné upraviť aj šírku jednotlivých stĺpcov.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard