Migrácia (prechod) z verzie 2.4.xx na iKelp Jedáleň Ex

V tomto návode nájdete postup, ako preniesť údaje z aplikácie iKelp Jedáleň verzie 2.4 do aplikácie iKelp Jedáleň Ex verzie 2.6. 

Odporúčania

 • Pri prenose nedochádza k migrácii celej histórie, ale prenášajú sa len koncové zostatky. História ostáva pre nahliadnutie v pôvodnej verzii aplikácii iKelp Jedáleň v. 2.4. Pre správny prenos koncových zostatkov je potrebné dodržať postup.
  • Ukončite mesiac - zaevidujte všetky úhrady a stravné listy v mesiaci. 
  • Neprihlasujte stravníkov na nový mesiac.
 • Vytvorte Obratovú súpisku.
 • Vytvorte Výkaz stravovaných osôb.
 • Vykonajte zálohu dát aplikácie. 

1. Krok: Inštalácia databázového servera a aplikácie iKelp Jedáleň vo verzii SQL

Ak prechádzate na SQL verziu aplikácie iKelp Jedáleň bez čipového systému (zariadení na evidenciu vydanej stravy), postupujte podľa krokov v návode:

V prípade prechodu na SQL verziu a budete využívať aj čipový systém, je potrebné si stiahnuť a nainštalovať databázový server. Postup stiahnutia a inštalácie je popísaný v návode:

2. Krok: Inštalácia aplikácie iKelp Jedáleň verzie 2.6.xxx pre podporu čipového systému

Stiahnite si inštalačný balíček uvedenej verzie aplikácie TU. Vykonajte inštaláciu podľa videonávodu.

3. Krok: Obnovenie ikony pre spustenie pôvodnej aplikácie iKelp Jedáleň

 1. Otvorte Tento počítač a vyhľadajte na disku C adresár iKelp
 2. V adresáry Jedáleň, nájdite súbor s názvom jedalen.exe.
 3. Kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Odoslať kam -> Pracovná plocha - vztvoriť odkaz.
 4. Premenujte si odkaz napr. na iKelp Jedáleň stará.

4. Krok: Spustenie konfigurácie aplikácie pre napojenie na databázový server

 1. Kliknite pravým tlačidlom na ikonu novej inštalácie aplikácie Jedáleň na pracovnej ploche.
 2. Z ponuky vyberte možnosť Vlastnosti.
 3. V poli Cieľ, doplňte parameter /setup ("C:\Program Files (x86)\iKelp\Jedalen\jedalen.exe" /setup).
 4. Kliknite na tlačidlo Použiť a OK.

5. Krok: Nastavenie spojenia na databázový server

 1. Spustite aplikáciu iKelp Jedáleň Ex.
 2. Kliknite na záložku Databázy.
 3. Kliknite na tlačidlo Pridať.
 4. V poli Data provider vyberte možnosť: SQL Server.
 5. V časti Driver nastavte príslušnú verziu doinštalovaného SQL Server Native Client xx.x (za xx.x doplňte Vami inštalovanú verziu 10.0, 11.0, ..).
 6. Server - nastavte spojenie na databázový server (názov PC, IP adresa ak je nastavená pevná a názov SQL inštancie.)
 7. Názov databázy nemeňte.
 8. Vyplňte Užívateľa a Heslo, ktoré ste nastavili pri inštalácia SQL Servera pre prístup do manažmentu SQL. (Ak ste postupovali podľa návodu pre inštaláciu s databázovým serverom, užívateľ je "sa" a heslo "Msde2000".)
 9. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť.
 10. Naozaj si prajete vytvoriť novú štruktúru... kliknite na Áno.
 11. Tlačidlom OK potvrďte vytvorenie novej databázy.

6. Krok: Prenesenie nastavení z pôvodnej agendy školskej jedálne

 1. V okne nastavenia spojenia na databázy, kliknite na tlačidlo Import.
 2. Kliknite na tlačidlo Áno, pri otázke Naozaj si prajete importovať údaje....
 3. Kliknite na Áno pre vykonanie aktualizácie.
 4. Vyberte databázový súbor z databázy, ktorú si prajete zmigrovať.
  • Cestu k databázovému súboru získate aj po roztiahnutí prihlasovacieho okna do iKelp Jedáleň v. 2.4.  
 5. Kliknite na tlačidlo Importovať.
 6. Vyberte údaje, ktoré si prajete preniesť:
  • Stav skladu podľa poslednej obratovej súpisky.
  • Stav financií na stravníkoch podľa posledného výkazu stravovaných osôb.
 7. Po vykonaní kliknite na tlačidlo OK, a následne na Zatvoriť.

7. Krok: Vymazanie parametrov z ikony pre spustenie aplikácie

 1. Kliknite pravým tlačidlom na ikonu novej inštalácie aplikácie Jedáleň na pracovnej ploche.
 2. Z ponuky vyberte možnosť Vlastnosti.
 3. V poli Cieľ, odstráňte /setup("C:\Program Files (x86)\iKelp\Jedalen\jedalen.exe").
 4. Kliknite na tlačidlo Použiť a OK.

8. Krok: Kontrola prenesených údajov

 1. Spustite aplikáciu iKelp Jedáleň Ex.
 2. Otvorte si zoznam stravných výdajov V a vypnite si filter na dátum, zobrazí sa počiatočný príjem. 
 3. Otvorte si zoznam stravníkov S a skontrolujte prenesené zostatky na stravníkoch.
 4. Za mesiac, kedy bol do aplikácie zapísaný počiatočný príjem, vytvorte Obratovú súpisku.
 5. Za mesiac, za ktorý boli stravníkom zaúčtované počiatočné financie vytvorte Výkaz stravovaných osôb.
 6. Skontrolujte stavy na pôvodných stravných výkazoch s novými údajmi.
  1. V prípade zistenia nezrovnalosti, odstráňte výkaz a upravte počiatočný príjem.
  2. Pozor, ak ste v starej verzii mali záporné stavy na kartách, tieto nenahadzujte!
  3. Opätovne vytvorte výkaz za daný mesiac.
 7. Pri prvom stravnom liste je potrebné ručne nastaviť prenos z posledného stravného listu predchádzajúcej verzie.

Gratulujeme, týmto krokom ste zvládli všetko, čo je potrebné pre prenos údajov z aplikácie verzie 2.4 na verziu 2.6 a môžete začať využívať všetky jej funkcie.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard