Pracovný mesiac

Pracovný mesiac nastavujete na nástrojovej lište aplikácie. Šípkami hore a dolu pri mesiaci a roku meníte hodnoty podľa typu šípky.

pracovny-mesiac

Pracovný mesiac je používaný ako predvolený v každom okne, v ktorom pracujete s dátumom.

Napríklad si vyskúšajte otvoriť okno prihlasovanie stravníka na stravu a všimnite si, že predvolene môžete stravníka prihlásiť na aktuálny pracovný mesiac. Zatvorte toto okno a zmeňte pracovný mesiac. Zasa otvorte okno prihlasovanie stravníka na stravu a vidíte, že zasa  môžete stravníka prihlásiť na aktuálny pracovný mesiac.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard