Prenesenie databáz aplikácie iKelp Jedáleň ver 2.4.xxx na nové PC

V tomto návode si predstavíme postup, ako preniesť dáta z aplikácie iKelp Jedáleň z jedného PC na iný. Táto situácie najčastejšie nastáva vtedy, ak sa menia počítače z dôvodu modernizácie, prípadne dochádza k potrebe prenesenia údajov z aplikácie napr. na notebook. Tento návod Vám odporúčame použiť vtedy, ak používate alebo máte vytvorených v aplikácii iKelp Jedáleň viacero databáz. 

Pozor, tento postup je možné použiť len v prípade, že používate aplikáciu iKelp Jedáleň verzie 2.4.xxx. V prípade použitia verzie aplikácie 2.6.xxx prosím kontaktujte technickú podporu spoločnosti Abiset, s.r.o. (Ako zistíte verziu aplikácie sa dozviete v článku Zistenie verzie aplikácie.)

Riešenie situácie

Aby sa Vám podarilo preniesť všetky údaje z pôvodného PC na nový, odporúčame Vám dodržať daný postup. Takto zabezpečíte korektné prenesenie všetkých databáz a vyhnete sa zbytočným problémom.

Kontrola platnosti licencie a aktualizácia aplikácie

V tejto časti je popísaný postup, ako zistíte, či máte platnú licenciu pre údržbu a či používate poslednú verziu aplikácie. Nakoľko na novom PC budete inštalovať najnovšiu verziu, odporúčame Vám vykonať aktualizáciu skôr, ako budete prenášať dáta do nového PC.

 1. Na PC kde ste doteraz používali aplikáciu iKelp Jedáleň, skontrolujte:
  1. Verziu aplikácie. (Verziu zistíte kliknutím v menu aplikácie na tlačidlo Pomoc -> O aplikácii.)
  2. Platnosť licencie, či je platná licencia Ročnej údržby v aplikácii. (Ako zistíte platnosť licencie sa dočítate v návode Ako v aplikácii iKelp Jedáleň zistím platnosť ročnej údržby?.)
  3. V prípade, že nemáte platnú licenciu pre údržbu, je potrebné kontaktovať obchodné oddelenie spoločnosti Abiset, s.r.o. alebo dodávateľa Vášho softvéru.
 2. Ak máte zadanú platnú licenciu pre údržbu, postupujte nasledovnými krokmi.
  1. Skontrolujte aktuálnu dostupnú verziu aplikácie na stránke http://www.ikelp.sk/jedalen/clanok/jedalen-stiahnut.
  2. Ak verzia aplikácie je iná, ako tá, ktorú máte nainštalovanú vo Vašom počítači je potrebné ju stiahnuť a vykonať aktualizáciu. (Podropný popis aktualizácie si môžte pozrieť v návode Inštalácia / aktualizácia aplikácie.)
  3. Spustite aplikáciu pre vykonanie aktualizácie. 
 3. Po vykonaní aktualizácie všetkých tabuliek a spustení aplikácie, môžete aplikáciu iKelp Jedáleň zatvoriť.

Zálohovanie a prenesenie dát aplikácie na nové PC

 1. Kliknite na Pracovnej ploche na ikonu "Tento počítač".
 2. Kliknite na ikonu "Lokálny disk (C:)".
 3. Otvorte adresár s názvom iKelp, následne adresár "Jedáleň".
 4. V tomto priečinku sa nachádza adresár s názvom "Data" v ktorom sú uložené všetky databázy aplikácie.
  1. Kliknite na tento adresár pravým tlačidlom myši a z ponuky vyberte možnosť Odoslať kam (angl. Send to) -> Zazipovaný priečinok (angl. Compressed folder).
  2. Vytvorí sa zbalený priečinok s názvom "Data.zip".
  3. Tento je potrebné skopírovať na  USB klúč a preniesť do nového PC.

Inštalácia aplikácie a obnovenie databáz na novom PC

 1. Stiahnite aktuálnu verziu aplikácie iKelp Jedáleň a nainštalujte ju. (Podropný popis aktualizácie si môžte pozrieť v návode Inštalácia / aktualizácia aplikácie.)asd
 2. Kliknite na Pracovnej ploche na ikonu "Tento počítač".
 3. Kliknite na ikonu "Lokálny disk (C:)".
 4. Otvorte adresár s názvom "iKelp", následne adresár "Jedáleň".
 5. V tomto priečinku sa nachádza adresár s názvom "Data" v ktorom sú uložené všetky databázy.
  1. Kliknite na tento adresár pravým tlačidlom myši a z ponuky vyberte možnosť Odstrániť (angl. Delete).
  2. Skopírujte do otvoreného adresára "Jedáleň" z USB klúča priečinok s názvom "Data.zip"
  3. Následne na skopírovaný priečinok kliknite pravým tlačidlo a vyberte možnosť Extrahovať všetko.
  4. Zobrazí sa cesta kam budú dáta rozbalené. Upravde túto cestu na "C:\iKelp\Jedalen".
  5. Rozbalenie spustíte kliknutím na tlačidlo Extrahovať. (angl. Extract All -> Extract).
 6. Po rozbalení a otvorení priečinka Data, ak ste postupovali správne sa v ňom budú nachádzať jednotlivé adresáre s databázami. (Napr. Data1, Data2, DataTest samozrejme v závislosti od počtu databáz vytvorených v aplikácii.)
 7. Spustite aplikáciu Jedáleň a v prihlasovacom okne sa Vám zobrazí zoznam dostupných databáz.
 8. Kliknite na databázu s ktorou chcete pracovať, vyplňte prihlasovacie heslo a prihláste sa. 

Ak sa Vám pri spustení aplikácie zobrazí hlásenie, že program nenašiel nastavenia pre napojenie na databázy, postupujte podľa pokynov v článku Program nenašiel nastavenia pre napojenie na databázy.Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard