Upravenie porcie mäsa pre dospelých stravníkov

V tomto návode sa dozviete postup, ako je možné pre dospelých stravníkov zvýšiť porciu mäsa. Jedná sa o usmernenie MŠVVaŠ SR, ktoré je súčasťou „novovydaných“ finančných pásiem s platnosťou od 1.1.2023 a stanovuje, že pri príprave hlavných jedál pre zamestnancov školy alebo školského zariadenia a iné fyzické osoby je v normovaní prípustná tolerancia navýšenia hmotnosti mäsa o 30%. Uvedené usmernenie súvisí s preradením zamestnancov školy a školského zariadenia a iné fyzické osoby ako 15-19 ročných do Finančného pásma B.

Zmena výšky porcie pre stravníka

 1. Nastavenie je dostupné od verzie 2.6.952.
  1. Aktuálnu verziu overíte kliknutím na Pomoc v časti O aplikácii.
    • Pre verziu 2.4.xxx bola ukončená podpora aplikácie a táto zmena už pre uvedenú verziu nebude dostupná. V tomto prípade je potrebné kontaktovať obchodné oddelenie alebo technickú podporu aplikácie pre určenie ďalšieho postupu.
  2. Ak máte verziu 2.6.xxx ale nižšiu ako 2.6.952, je potrebné vykonať aktualizáciu. Aktuálnu verziu aplikácie je možné stiahnuť TU.
 2. Spustite aplikáciu a potvrďte aktualizáciu noriem a receptúr.
 3. Kliknite na Nastavenia.
 4. Vyberte možnosť Vekové skupiny.
 5. Pre príslušnú vekovú skupinu v stĺpci Typ vek. skupiny  zmeňte Vek. skupinu z D na Vek. skupinu H.
 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
Overenie nainštalovanej verzie


Zmena nastavenia vekových skupín

Receptúry

Po aktualizácii aplikácie sa v zozname receptúr pridá veková skupina H, pre ktorú sú definované množstvá surovín vstupujúce do jednotlivých receptúr, ktoré v prípade potreby je možné upraviť podľa potrieb manuálne. 

Podklad pre varenie

Pri tlači podkladu pre varenie, či už podľa dochádzky stravníkov, alebo s ručným zadaním počtu stravníkov, sa počet stravníkov vo vekovej skupine D a H spočíta, a systém vynormuje suroviny pre prípravu jedla v pomere pre danú skupinu. (Množstvo surovín pre vekovú skupinu D * počet stravníkov + skupina H * počet stravníkov.) 

Súvisiace návody

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard