Predĺženie údržby

Ak už máte zakúpenú aplikáciu iKelp Jedáleň,  je potrebné si každý rok predlžovať licenciu údržby. Po jej predĺžení je možné si aktualizovať aplikáciu do ktorej sú priebežne dopĺňané rôzne novinky, zmeny, vylepšenia aplikácie ale aj legislatívne úpravy prípadne nové receptúry a pod. V tomto článku vám priblížime postup, ako je možné si predĺžiť tieto registračné údaje v prípade, že k ich predĺženiu nedošlo automatickou aktualizáciou z licenčného portálu.

Predĺženie licencie údržby

V prípade aplikácie iKelp Jedáleň sú automaticky mesiac pre ukončením platnosti starej licencie generované nové licenčné údaje, resp. nová licencia ročnej údržby. V prípade, že máte dostupný internet a správne vyplnené údaje o spoločnosti sa licencia pri spustení aplikácie overuje s naším licenčným systémom a ak je u nás novšia licencia, táto sa automaticky aktualizuje. Ak nedošlo k automatickému predĺženiu licenciu údržby postupujte podľa pokynov nižšie.

Na kontaktný email sú mesiac pre ukončením licencie zasielané registračné údaje na ďalšie obdobie. Tieto údaje v zaslanej tabuľke je potrebné prekontrolovať s údajmi zadanými v aplikáciami a licenciu údržby predĺžiť.

Aktualizáciu licenciu vykonáte:

  1. V menu aplikácie kliknite na tlačidlo Nastavenia.
  2. Následne vyberte možnosť Registrácia
  3. V zobrazenom formulári vyberte možnosť Licenciu už vlastním chcem len vyplniť údaje.
  4. Skontrolujte, či údaje v tabuľke sú zadané tak, ako je uvedené v tabuľke, ktorá vám bola zaslaná na email.
  5. Po kliknutí na tlačidlo Uložiť sa zobrazí hlásenie s platnosťou licencie. 
  6. Zápis novej licencie potvrdíte kliknutím na tlačidlo Áno.
  7. Po následnom vypnutí a zapnutí aplikácie sa licencia aktivuje a ďalej už sa hlásenie o končiacej licencii nebude zobrazovať.

V prípade problémov s predĺžením údržby aplikácie iKelp Jedáleň, prosím prekontrolujte správnosť zadaných údajov podľa zaslaných licencií. Ak nie je možné aplikáciu registrovať a údaje sú zadané správne, prosím napíšte nám e-mail (v aplikácii v menu Pomoc -> Kontaktujte nás e-mailom), alebo telefonicky na callcentre http://www.abiset.com/.

Kontrola správnosti registračných údajov

Postup kontroly a predĺženia licencie údržby je popísaný aj v nasledovnom videonávode.

Súvisiace návody:
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard