Zálohovanie databázy SQL aplikácie iKelp Jedáleň a iKelp Dochádzka

Používate na Vašom PC SQL verziu aplikácie iKelp Jedáleň s podporou dotykových obejdnávacích a výdajových terminálov ale aplikáciu iKelp Dochádzka? Vaše PC nie je pravidelne zálohované a Vy si chcete zálohovať databázu? V tomto návode si vysvetlíme postup na zálohovanie Vašich dát. Ďalšie informácie o tom, prečo svoje údaje zálohovať sa dočítate aj v tomto článku  Ako zvýšiť spoľahlivosť PC POS systému? v čati "Zálohovanie databázy - zásady ochrany toho najcennejšieho."

Vykonania zálohy priamo pomocou aplikácie „Microsof SQL Management Studio“

 • Na PC spustite aplikáciu „Microsof SQL Management Studio“ a prihláste sa do aplikácie.
 • V poli "Authentification" vyberte možnosť "Windows Authentification".
 • Prihláste sa kliknutím na tlačidlo Connect.
Prihlasovacie okno do aplikacie Microsoft SQL Server 2008R2
 • Po prihlásení sa zobrazia základné možnosti pre prácu s databázami.
 • V strome v ľavej časti rozkliknite možnosť Databases. 
 • Z ponuky vyberte databázu ktorú si prajete zálohovať. 
Vyber databazy v zozname databaz
 • Kliknite pravým tlačidlom myši na danú databázu a z ponuky vyberte možnosť Tasks -> Back Up...
Vyber ukonu pre vykonanie zalohy
 • V nasledujúcom okne vyberte, umiestnenie uloženia zálohy databázy.
Výber adresára pre zálohovanie
 • V zobrazenom formulári odstránte prednastavený priečinok pre ukladanie zálohy kliknutím na tlačidlo Remove.
 • Kliknite na tlačidlo Add... a vyberte adresár kam sa záloha dát aplikácie uloží.
Ponuka na odstranenie prednastavene umiestnenia s ulozenim databazy
 • V našom prípade uložíme zálohu do adresára C:\Docasne.
 • Pomenujte súbor s vykonanou zálohou. Názov súboru odporúčame zvoliť tak, aby v názve bol obsiahnutý dátum aby sa dalo jednoducho identifikovať, kedy bola záloha vykonaná. (napr. zálohu vykonáme 19.5.2014, názov zálohy zvolíme JedalenZaloha_20140519).
 • Výber adresára potvrdíte kliknutím na tlačidlo OK.
Umiestnenie ulozeneho suboru zo zalohou
 • Ešte raz potvrďte vybraté umiestnenie kliknutím na tlačidlo OK.
 • Vykonanie zálohy rovnako potvrdte kliknutím na tlačidlo OK.
 • O úspešnom vykonaní zálohy budete informovaný hlásením.
Informacne hlasenie o uspesnom vykonani zalohy
 • Hlásenie potvrdte kliknutím na tlačidlo OK a ostatné okná môžte zatvoriť krížikom.
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard