Spôsoby platby

Pre nastavenie druhov platieb, ktoré budete používať, zobrazte okno Nastavenia spôsoby platby, kliknutím na Nastavenia v hlavnom menu a následne kliknite na Spôsoby platby.

Zobrazí sa okno Nastavenia spôsoby platby.

Predvolene sú v aplikácii aktívne všetky spôsoby platby. V stĺpci A (Aktivita) môžete zapínať a vypínať zaškrtávaním políčka aktivitu danému spôsobu platby. Všetkým spôsobom platby môžete meniť Názov, Typ platby a dokonca aj zadefinovať Poplatok za mesiac, ktorý sa automaticky pripočíta k hradenej sume.

Prácu s oknom Nastavenia spôsoby platby popisuje nasledovné video.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard