Užívatelia

uzivatelia

Okno Užívatelia zobrazíte kliknutím na Nastavenia v hlavnom menu a následne kliknite na možnosť Užívatelia (heslá). V tomto okne môžete vytvárať nových užívateľov, ktorí sa môžu prihlasovať a pracovať s aplikáciou iKelp Jedáleň. Následne je meno tohto užívateľa viditeľné na všetkých dokladoch, ktoré vytvorí.

Vytvorenie / odstránenie užívateľa

Nového užívateľa vytvoríte tlačidlom Nový, následne vyplnte identifikačné údaje a uložte tlačidlom Uložiť. Užívateľa je možné aj vymazať a to označením užívateľa v zozname užívateľov (na ľavej strane okna Užívatelia) a následne stlačením tlačidla Odstrániť. Po pridaní užívateľa by ste mali vyskúšať jeho funkčnosť a to vypnutím a zapnutím aplikácie a prihlásením tohto užívateľa pomocou prihlasovacieho hesla.

V zozname užívateľov môžete vidieť predvytvoreného užívateľa s menom Administrator a heslom admin. Tohto užívateľa neodporúčame vymazať, pretože pri strate alebo zabudnutí prihlasovacích hesiel vytvorených užívateľov je stále možné sa prihlásiť do aplikácie pod týmto užívateľom. Zároveň neodporúčame vymazať všetkých užívateľov. Popis okna stravníkov popisuje nasledovné video.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard