Zoradiť podľa:
Počet položiek: 84
V tomto článku je popísaný postup registrácie na portáli jedálne pomocou kódu stravníka. Viac...
V tomto návode je postup, pomocou ktorého je možné zlúčiť na portály webovej jedálne pod jedno spoločné konto ďalších stravníkov. Viac...
Návod na odpis, výdaj tovaru po záruke zo skladu. Viac...
Návod popisuje postup na riešenie problému s poškodením dátového súboru. Viac...
V tomto návode je popísaný proces inštalácie a základnej konfigurácie SQL Servera pre aplikácie iKelp Jedáleň. Viac...
V tomto návode sa nachádza popis krokov, pre migráciu dát z verzie aplikácie iKelp Jedáleň 2.4.xx na verziu 2.6.xx s podporou stravovacích terminálov a automatického vyhodnocovania obedov zadarmo. Viac...
Stiahnite a nainštalujte aktuálnu verziu aplikácie iKelp Jedáleň: Z webovej stránky Stiahnuť iKelp Jedáleň 2.6.x . Nainštalujte NativeClient podľa verzie OS Windows. Inštalačný balíček je možné prevziať tu: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50402 3. Nainštalujte SQL Local DB podľa... Viac...
V tomto návode je presný postup nastavenia pre zadefinovanie dotovaných jedál. Viac...
V tomto článku je popísaný formulár pre hromadnú úpravu parametrov pre aplikovanie dotácie za stravu. Viac...
V tomto návode je popísaný základný postup evidencie dotácií a spôsob odoberania dotácie na stravu. Viac...
Tento návod popisuje možnosti importu dochádzky z externej aplikácie, napríklad školskej ASC Agendy. Viac...
V tomto návode je popísaný postup prenesenia databáz z jedného PC na iný, ak je používaných viacero databáz. Viac...
V tomto článku je popísaný postup na pridanie vekovej skupiny pre stravníka s nadefinovaním obdobia platnosti. Viac...
V tomto návode vám vysvetlíme, akým spôsobom je možné v aplikácii iKelp Jedáleň vytvoriť výkaz pre verejné obstarávanie (CPV). Viac...
V tomto návode Vám vysvetlíme postup, akým je možné z aplikácie vytlačiť podklad pre klasifikačný systém verejného obstarávania. Metodickú príručku pre obstarávanie potravín si môžete zobraziť kliknutím na odkaz https://www.minedu.sk/data/att/5219.pdf . Nastavenia v aplikácii Aby výkaz pre verejné obstarávanie... Viac...
V tomto návode si popíšeme, aké jednotlivé kroky je potrebné vykonať v aplikácii iKelp Jedáleň ak je potrebné stravníkom spätne upraviť cenu za Normu(Stravnú jednotku). Vykonanie týchto úprav je potrebné len vtedy, ak sa normy stravníkom menia spätne, to znamená, že stravníci už boli na jedlá s touto... Viac...
V tomto návode je popis nastavení potrebných k možnosti evidencie dvoch jedálnych lístkov v aplikácii iKelp Jedáleň. Viac...
V tomto článku je popísané nadefinovanie nezávislej číselnej rady v prípade potreby evidencie nezávislých stravných listov Viac...
Článok popisuje riešenie vzniknutého problému na obratovej súpiske ak cena za ktorú bol tovar prijatý je iná, ako tá za ktorú bol vydaný. Viac...
ONLINE videokurz, komplexné zaškolenie užívateľa od inštalácie, cez nastavenie až po používanie aplikácie iKelp Jedáleň. Viac...
Článok popisuje možnosť importu výpisu z banky do aplikácie iKelp Jedáleň. Viac...
V tomto návode sú popísané základné nastavenia dôležité pre tlač alergénov na jedálnom lístku za názvom jedla. Viac...
V tomto návode je popísaný základný princíp evidencie stravy stravníkov v rámci mesiaca a fungovanie v stravovacích zariadeniach. Viac...
Pred samotným prihlasovaním stravy odporúčame preštudovať návod Platby za stravu . Prihlasovanie / odhlasovanie stravy je možné robiť dvomi základnými spôsobmi: Prihlasovanie / odhlasovanie jednotlivcov Hromadné prihlasovanie / odhlasovanie - je možné iba ak máte vytvorené skupiny stravníkov Prihlasovanie/odhlasovanie... Viac...
Okno stravníkov zobrazíte po kliknutí na Stravníci v hlavnom menu (alebo na tlačidlo s písmenom S na nástrojovej lište). V tomto okne je možné vytvárať nových stravníkov alebo upravovať stávajúcich, vytvárať a prideľovať skupiny stravníkov. Vytvorenie stravníkov Pri prvotnom vytváraní stravníkov je odporúčané... Viac...
Okno stravníkov zobrazíte po kliknutí na Stravníci v hlavnom menu (alebo na tlačidlo s písmenom S na nástrojovej lište). V tomto okne je možné vytvárať nových stravníkov alebo upravovať stávajúcich, vytvárať a prideľovať skupiny stravníkov. Vytvorenie stravníkov Pri prvotnom vytváraní stravníkov je odporúčané... Viac...
V tomto článku je popísaný spôsob zistenia platnosti Ročnej údržby. Viac...
V tomto návode je popísaný postup importu skladových kariet ak došlo omylom k ich odstráneniu. Viac...
Návod popisuje zálohovanie SQL databázy aplikácie Dochádzka a Jedáleň. Viac...
Po vytvorení jedálneho lístka sa nezobrazuje názov ani popis jedla. Viac...
GoPay VISA, MasterCard