Obnova databázy zo zálohy v iKelp Jedáleň Ex

V tomto návode sa dozviete, akým spôsobom je možné si obnoviť údaje zo zálohy v prípade, že používate aplikáciu iKelp Jedáleň Ex. Aplikácia iKelp Jedáleň Ex na svoje fungovanie používa moderné databázové technológie pri ktorých je kladený dôraz na spoľahlivosť a bezpečnosť. Z toho dôvodu je potrebné aj k obnove údajov zo zálohy pristupovať komplexnejšie. V praxi môžu vzniknúť 2 situácie, kedy je potrebné údaje obnoviť:

 • Údaje je potrebné obnoviť z dôvodu chybne nahodených údajov obsluhou.
 • Ak došlo k poškodeniu údajov v aplikácii. (Vždy je treba brať počítač ako kombináciu hardvéru a softvéru, lebo ani najmodernejší softvér nebude spoľahlivo fungovať na nespoľahlivom počítači.)
Na prvý pohľad sa môže zdať vykonanie obnovy údajov zo zálohy komplikovane a náročne. Pred prvou obnovou je však len potrebné stiahnuť a nainštalovať potrebné nástroje na obnovu, pričom následná obnova databázy je už pomerne jednoduchá.
Pozor, pred obnovou údajov odporúčame vykonať zálohu aktuálneho stavu. Obnova údajov je proces, pri ktorom dôjde k nahradeniu údajov zo zálohy! Všetky údaje sa v aplikácii vrátia do času, v ktorom bola záloha z ktorej sa údaje obnovujú, vykonané.

1. Stiahnutie aplikácie pre možnosť obnovy databázy

Proces inštalácie je jednoduchý, nie je potrebné nič nastavovať.
 • Stiahnite si aplikáciu s názvom SQL Server Management Studio, ktorá umožní správu databáz.
  • Aplikáciu je možné si bezplatne stiahnuť zo stránky Microsoft TU
 • Po stiahnutí a otvorení inštalačného balíčka, je potrebné aplikáciu nainštalovať kliknutím na Install.
 • Po ukončení inštalácie kliknite na Close

2. Príprava zálohy databázy pred obnovou

Z dôvodu zabezpečenia záloh databázy, sú tieto súbory pri zálohovaní automaticky komprimované. Aby bolo možné obnovu databázy vykonať, stačí údaje zo zálohy rozbaliť do ľubovoľného priečinka.

 1. Ak nie je nastavené inak, zálohy sa ukladajú do priečinka C:\ProgramData\iKelp\Jedalen.
  • Priečinok ProgramData môže byť na disku skrytý, no ak si skopírujete adresu do prehliadača, tak sa priečinok zobrazí.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na zálohu, z ktorej chcete údaje obnoviť.
 3. Kliknite na Extrahovať všetko. Vytvorí sa adresár, v ktorom bude rozbalená záloha samotnej databázy. 

3. Napojenie na databázový server

Pred tým, ako sa pristúpi k samotnej obnove databázy, je potrebné vykonať nastavenie na konkrétny databázový server. Cestu, k nastaveniam, skopírujte z nastavení aplikácie iKelp Jedáleň Ex.

 1. Otvorte aplikáciu iKelp Jedáleň Ex a kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu prihlásenia.
 2. Vyberte možnosť Správa miestnych poverení.
 3. Prejdite do záložky Databázy a skopírujte cestu z poľa Server.

4. Spustenie SQL Management Studia pre vykonanie obnovy databázy zo zálohy

Pred samotným obnovením databázy, je potrebné spustiť aplikáciu pre správu databáz, v ktorej už vykonáme samotnú obnovu databázy zo zálohy.

 1. Vyhľadajte aplikáciu Server Manager v zozname nainštalovaných aplikácií a kliknutím na ikonu ju spustite.
 2. V prihlasovacom okne aplikácie nastavte napojenie na databázový server. (Do poľa Server name, zadajte údaje z poľa Server aplikácie Jedáleň.)
 3. Kliknite na tlačidlo Conect.

5. Obnova databázy zo zálohy

 1. Kliknite na ponuku Databases.
 2. V zobrazenej ponuke kliknite na databázu Jedalen1pravým tlačidlom myši.
 3. Prejdite myšou na možnosti Tasks - Restore a kliknite na Database...
 4. V časti Source vyberte možnosť Device a kliknite na ikonu ... pre výber zálohy.
 5. Kliknite na Add a vyberte adresár so zálohou.
 6. Kliknite na zálohu(už rozbalenú podľa postupu v sekcii č. 2) z ktorej chcete údaje obnoviť a kliknite na OK.
 7. Opäť kliknite na OK pre potvrdenie vybranej databázy.
 8. Kliknite na OK v časti Restore Database čím potvrdíte obnovenie zo zálohy.
 9. Po úspešnom obnovení sa zobrazí hlásenie "restored successfully", ktoré potvrdíte klikom na OK.

Gratulujeme, práve ste obnovili databázu z požadovanej zálohy. V prípade opätovnej potreby o obnovenie databázy zo zálohy už len stačí spustiť aplikáciu SQL Management Studio a po príprave, resp. rozbalení zálohy podľa krokov v sekcii 5 pokračujte v obnove databázy zo zálohy.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard