Zoradiť podľa:
Počet položiek: 16
Návod na odpis, výdaj tovaru po záruke zo skladu. Viac...
V tomto článku je popísané nadefinovanie nezávislej číselnej rady v prípade potreby evidencie nezávislých stravných listov Viac...
Článok popisuje riešenie vzniknutého problému na obratovej súpiske ak cena za ktorú bol tovar prijatý je iná, ako tá za ktorú bol vydaný. Viac...
V tomto návode je popísaný postup importu skladových kariet ak došlo omylom k ich odstráneniu. Viac...
Článok popisuje možnosť prepočítania skladových pohybov v prípade, že dôjde k úprave niektorého zo starších skladových dokladov. Viac...
Príjem tovaru na sklad vykonávate v okne Zoznam skladových príjmov. To otvoríte kliknutím na Sklad v hlavnom menu a následne kliknete na Príjem (alebo na tlačidlo s písmenom P na nástrojovej lište). Zobrazí sa okno Zoznam skladových kariet. Okno je rozdelené na tri časti: Filter, Zoznam skladových dokladov... Viac...
Obratová súpiska V tejto krátej prezentácii Vám ukážeme ako veľmi jednoducho vytvoríte obratovú súpisku za daný mesiac. Túto je možné vytlačiť a odovzdať príslušnej inštitúcii. Uvidíte, že iKelp Jedáleň je Vašim skutočným pomocníkom. q0kxgqajasq Viac...
Skladovú kartu je možné naviazať na viacero surovín. Naviazanie je nutné vykonať pri vytvorení novej skladovej karty, ale je možné naviazať aj existujúce skladové karty. Nadväzovanie je možné vykonať otvorením danej skladovej karty a to kliknutím pravým tlačidlom na danú skladovú kartu v okne Zoznam... Viac...
Pri príjme tovaru je možné ku každej prijatej položke zadať záručnú dobu. Túto záruku je možné zadávať dvomi spôsobmi, pričom nezáleží ktorý spôsob si vyberiete. Aplikácia sama prevedie jeden spôsob na druhy. Prvý spôsob je zadanie počtu dní záruky a druhý spôsob je zadanie konca záručnej doby. Viac... Viac...
Zoznam stravných výdajok zobrazíte kliknutím na Sklad v hlavnom menu a následne kliknutím na Stravné listy (alebo kliknutím na tlačidlo s písmenom V na nástrojovej lište). Vytvorenie novej výdajky Novú výdajku vytvoríte kliknutím na tlačidlo Úkony (v ľavej spodnej časti okna), alebo kliknutím pravým... Viac...
Na konci každého mesiaca je vhodné skontrolovať niektoré údaje, aby ste sa uistili, že všetky úkony ohľadom príjemok a výdajok ste vykonali správne. Je nutné aby ste mali vytvorené obratovú súpisku a výkaz stravovaných osôb za daný mesiac, ktorý chcete kontrolovať. Kontrola príjemok Prvý údaj, ktorý... Viac...
Zoznam skladových kariet zobrazíte kliknutím na Sklad v hlavnom menu a následne kliknutím na Skladové karty (alebo na tlačidlo s písmenom K na nástrojovej lište). V Zozname skladových kariet vidíte aktuálny stav skladových zásob. Vyhľadávanie karty / kariet V hornej časti okna môžete skladové karty filtrovať... Viac...
Obratovú súpisku vytvoríte v okne Obratové súpisky , ktoré zobrazíte kliknutím na Výkazy v hlavnom menu a následne kliknutím na Obratové súpisky . Okno Obratové súpisky je rozdelené na niekoľko častí. V ľavej časti vidíte jednotlivé súpisky za dané mesiace. Napravo od tejto časti sú podrobnejšie informácie... Viac...
Zoznam stravných výdajok zobrazíte kliknutím na Sklad v hlavnom menu a následne kliknutím na Stravné listy (alebo na tlačidlo s písmenom V na nástrojovej lište). Zobrazí sa okno Zoznam stravných výdajok. V hornej časti okna je filter pre zobrazenie stravných výdajok. V spodnej časti (v tabuľke) môžete... Viac...
Zoznam skladových prijmov zobrazíte kliknutím na Sklad v hlavnom menu a následne kliknutím na Príjem (alebo na tlačidlo s písmenom P na nástrojovej lište). Zobrazí sa okno Zoznam skladových príjmov. V hornej časti okna je filter pre zobrazenie skladových príjmov. V spodnej časti (v tabuľke) môžete vidieť... Viac...
Ak prechádzate z ručného evidovania skladových zásob (alebo z evidovania iným programom) na aplikáciu iKelp Jedáleň, je nutné vyriešiť prvotné naskladnenie, teda nastavenie prvotných stavov skladových zásob. V Adresári vytvorte nového dodávateľa s názvom firmy Prvotné naskladnenie alebo názvom samotnej... Viac...
Besteron VISA, MasterCard