iKelp Jedáleň - ONLINE videokurz

Vitajte v ONLINE videokurze pre iKelp Jedáleň!

Naučiť sa prácu s aplikáciou týmto spôsobom Vám prináša hneď niekoľko výhod:

ONLINE videokurz pre iKelp Jedáleň
  • Školenie môžete absolvovať kedykoľvek a kdekoľvek (aj večer v pohodlí Vašej obývačky)
  • Neplatíte za čas, ktorý by s Vami strávil školiteľ
  • Ak vznikne nejasnosť, ktorúkoľvek časť školenia môžete absolvovať znovu

Tento videokurz Vás prevedie všetkým čo budete potrebovať na prácu s aplikáciou iKelp Jedáleň (kompletná agenda školského stravovania). Je rozdelený do jednotlivých lekcií, ktoré odporúčame absolvovať postupne.Ďalšie doplňujúce informácie nájdete v sekcii Podpora - Návody - Jedáleň.

Obsah kurzu je prístupný len užívateľom, ktorí si ho zakúpili alebo získali v rámci platnej akcie. Akékoľvek zneužitie, poskytovanie tretím stranám alebo nelegálne kopírovanie je trestný čin.

Ďakujeme Vám, že používate naše produkty a veríme, že Vám pomôžeme vyriešiť Vaše potreby. S pozdravom realizačný tím iKelp.

Inštruktážne videá - skladová evidencia

1. Lekcia: Stiahnutie aplikácie z internetu a prvé spustenie

V tomto videonávode si ukážeme ako stiahnuť aplikáciu iKelp Jedáleň z internetu, nainštalovať ju do počítača a prvý krát spustiť. Ak sa Vám toto aj napriek návodu nepodarí, požiadajte o pomoc skúsenejšiu osobu, prípadne nás neváhajte kontaktovať.

 
Tento videonávod popisuje ako si do aplikácie vyplníte kontaktné údaje Vašej školskej jedálne. Doporučujeme údaje vyplniť presne tak ako sú uvedené na faktúre za aplikáciu.
 

2. Lekcia: Nastavenie-druhy jedál

V tomto videonávode si ukážeme jedno zo základných nastavení aplikácie iKelp Jedáleň a to je nastavenie druhov jedál. Videonávod je použiteľný pre ZŠ aj MŠ

3. Lekcia: Nastavenie - vekové skupiny

V tejto lekcii si v prvom videonávode vystvetlíme nastavenie vekových skupin najčastejšie používané v základnej škole. V druhom videonávde je vystvetlené nastavenie vykových skupín pre materskú školu. Pokial v jedálni evidujete aj ZŠ aj MŠ doporučujeme Vám pozriet obe videá.

Nastavenie vekových skupín najčastejšie používané v MŠ.

4. Lekcia: Nastavenie normy (ceny) - stravné jednotky

V tejto lekcii si vysvetlíme ako správne zaevidovať ceny stravného pre jednotlivé vekové skupiny, ktoré sme si definovali v predchádzajúcich videonávodoch. Nastavenie je pre jeden druh jedla (obed), čo sa využíva hlavne v základnej škole.

Tento videonávod vysvetluje ako si nastaviť ceny stravného pre viacero druhov jedál (desiata, obed, olovrat), ktoré sa použivajú napríklad v materskej škole.

Ďalší videonávod v tejto lekcii vysvetľuje ako nastaviť ceny stravného aj v prípade že evidujete stravníkov v hmotnej núdzi.

Tretí videonávod popisuje ako správne nastaviť aplikáciu pokial prišlo k zmene ceny stravného.

5. Lekcia: Skladové karty

V tejto lekcii si v prvom videonávode ukážeme akým spôsobom vytvoríme alebo upravíme už existujúcu skladovú kartu.

Druhý videonávod popisuje akým spôsobom priradíme alergény ku skladovým kartám aby sa nám následne zobrazovali na jedálnom lístku, ktorý može byť zverejnený na internete. 
 

6. Lekcia: Adresár kontaktov - dodávateľov

V tejto lekcii sa naučíme akým spôsobom si môžme do aplikácie iKelp Jedáleň zaevidovať kontaktné údaje dodávateľov.

7. Lekcia: Príjem tovaru

V tejto lekcii si vysvetlíme akým sposôbom správne zaevidovať prvotný, počiatočný stav zásob na sklad, pokial s aplikáciou iKelp Jedáleň začínate. Nezabudnite po zaevidovaní pociatočného stavu zásob vytvoriť obratovú súpiku. Obratovú súpisku vytvorte v rovnakom mesiaci ako ste zadali dátum pri evidencii počiatočného stavu zásob. Ako vytovriť obratovú súpisku sa dozviete v lekcii č.9. 

Druhý videonávod popisuje akým spôsobom treba evidovať príjem tovaru, ciže nákupy od Vašich dodávateľov.
 
 
Videonávod popisujúci opravu / úpravu už existujúcej príjemky.
 

8. Lekcia: Stravný list - výdajka / výdaj tovaru

V tejto lekcii si vysvetlíme akým sposôbom v aplikácii vytvoriť stravní list - výdajku s manuálnym (ručným) pridávaním položiek

 
Ďaľší videonávod ešte zjednodušuje vytvorenie stravného listu. Položky sú vynormované a pridané do stravného listu hromadne automaticky. Je však potrebné mať na príslušný stravný deň vytvorený jedálny lístok. 
 
 
Videonávod popisujúci opravu / úpravu už existujúceho stravného listu - výdajky
 
 
Videonávod vysvetlujúci ako po úprave stravného listu (pokial ste odoberali položku z výdajky a pridávali novú položku do výdajky) vykonať prepočet prenosov. (Prenos je finančný rozdiel medzi normovanými nákladmi a skutočnými nákladmi, ktorý sa vám automaticky každý deň prenáša do nasledujúceho stravného listu).
 
 
Videonávod popisujúci tlač výkazu spotrebnej normy a tlač stravného listu.
 

9. Lekcia: Obratová súpiska

V tejto lekcii sa naučíme vytvoriť obratovú súpisku, ktorá je posledným krokom ako ukončiť mesiac z pohľadu skladovej evidencie.

Inštruktážne videá - jedálne lístky

1. Lekcia: Nastavenie jedálneho lístka

V tomto videonávde si ukážeme ako nastaviť jedálny lístok tak, aby sa nám celý týžden prehľadne tlačil len na jednu stranu A4. Nastavenie je platné od verzie aplikácie iKelp Jedáleň číslo 2.04.0060.

2. Lekcia: Vytvorenie jedálneho lístka

V tejto inštruktážnej lekcii sa naučíme ako veľmi jednoducho vytvoriť jedálny lístok na celý týždeň. Jedálny lístok je tvorený pre jeden druh jedla (obed), čo sa najčastejšie využíva v základnej škole.

V druhom videonávode je vysvetlené vytvorenie jedálneho lístka na celý týždeň pre viacero druhov jedál (desia, obed, olovrant), čo sa najčastejšie využíva v materskej škole.
 

3. Lekcia: Tlačové zostavy jedálneho lístka

V tomto videonávode máme vysvetlené akým spôsobom si možme vytlačiť jedálny lístok a odporúčané výživové dávky OVD.

4. Lekcia: Normovanie - normovací hárok, tlač podkladu pre varenie

V tejto lekcii si vysvetlíme ako si z jedálneho lístka vytlačíte poklad pre normovanie, respektíve normovací hárok - predlohu pre prípravu jedla, pokial v aplikácii iKelp Jedáleň ešte neevidujete dochádzku stravníkov a počty stravníkov zadávate ručne.

Druhý videonávod popisuje ako si z jedálneho lístky vytlačíte poklad pre normovanie, respektíve normovací hárok - predlohu pre prípravu jedla, pokial v aplikácii iKelp Jedáleň evidujete dochádzku stravníkov.

Inštruktážne videá - stravníci

1. Lekcia: Evidencia-vytvorenie stravníkov

V prvom videonávode si vystvelíme ako si do aplikácie iKelp Jedáleň vytvoríte menný zoznam vašich stravníkov.

2. Lekcia: Evidencia preplatkov / nedoplatkov

V druhej lekcii sa naučíme ako do aplikácie iKelp Jedáleň zaevidovať počiatočné, finančné preplatky / nedoplatky stravníkov. Nezabudnite po zaevidovaní všetkých preplatkov a nedoplatkov vytvoriť výkaz stravovaných osôb za rovnaký mesiac ku ktorému ste evidovali preplatky a nedoplatky.

3. Lekcia: Prihlasovanie stravníkov

V tomto videonávode máme vysvetlené akým spôsobom možme na začiatku mesiaca hromadne prihlásiť na stravu všetkých stravníkov vo všetkých skupinách na celý mesiac. Týmto spôsobom prihlásite stravníkov na všetky pracovné dni v príslušnom mesiaci okrem víkendov a sviatkov.

V prípade, že v danom meisaci potrebujete stravníkov prihásiť na stravu od iného dňa ako prvého dňa v danom mesiaci, (napríklad v Januári 2014 boli stravníci prihlasovaní až od 08.01.2014 a nie od 02.01.2014) v prihlasovacom okne v časti Obdobie zvolte možnosť Vlastné a vyberte deň od ktorého chcete prihlásiť stravníkov na stravu. 

Druhý videonávod popisuje hromadné prihlásenie stravníkov na stravu len určitej vybranej skupiny.

Tretí videonávod nám vystvetluje ako prihlásiť na stravu stravníkov individuálne, čiže jednotlivo - po jednom.

4. Lekcia: Odhlasovanie stravníkov

V tejto inštruktážnej lekcii mamé vysvetlené akým spôsobom odhlásime jednotlivých stravníkov zo stravy, čo je najčastejší prípad v školskej jedálni.

V prípade, že potrebujete hromadne odhlásiť všetkých stravníkov, alebo len niektorú skupinu stravníkov (napríklad, ak sú v škole prázdniny), pozrite si nasledovný videonávod v tejto lekcii.  


5. Lekcia: Úhrada stravného

Pokial Vám stravníci zaplatia za stravu, môžete si veľmi jednoducho úhrady stravného podla výpisu z účtu hromadne nahodiť do aplikácie iKelp Jedálen. Pozrite si nasledovné video

 

Prajeme Vám príjemné používanie našich produktov. S pozdravom realizačný tím iKelp.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard