Zmena zaradenia skupín stravníkov

V tomto návode Vám predstavíme ako je možné v aplikácii iKelp Jedáleň jednoducho zmeniť zaradenie skupín stravníkov.

Popis situácie

Ak sa vám pri práci stalo, že sa premiešali skupiny stravníkov (napr. skupina Motýle (trieda z MŠ) sa premiešali so skupinou stravníkov z Žiaci 1) nevadí. V tomto návode nájdete postup, ako túto sitáciu riešiť. Stravníci stále zostávajú zaradený v príslušných skupinách, takže k ich premiešaniu reálne nedošlo. Len v zozname stravníkov sa zobrazujú spoločne, pretože ak sa pozeráte na jednu skupinu, vidíte aj stravníkov z podskupiny.

Túto situáciu je možné riešiť dvomi spôsobmi v závislosti od nainštalovanej verzie aplikácie. Verziu aplikácie nájdete v menu Pomoc v časti O aplikácii.

Zmena zaradenia skupín stravníkov pre verzie 2.4.XXX

Zobrazenie skupín stravníkov a ich zaradenie

Zmena zaradenia skupín stravníkov

 

  1. Kliknite ľavým tlačidlom myši na skupinu ktorej potrebujete zmeniť zaradenie, resp. ju presunúť do inej skupiny. (Daná skupina zostane označená modrým podfarbením.)
  2. Kliknite opäť ľavým tlačidlom myši na ikonu Ikona pre presun skupiny stravníkov. pri názve danej skupiny stravníkov, ale teraz tlačidlo nespúštajte ale podržte ho. (Pri potiahnutí, sa Vám pod kurzorom zobrazí ďalšia čierna šípka)
  3. Postavte sa na skupiny, do ktorej skupinu presúvate. (Postavte sa na názov danej skupiny.)
  4. Pustite podržané tlačidlo myši a daná skupina sa Vám presunie do tejto skupiny.
  5. V aplikácie je automatické radenie skupín stravníkov podla abecedy. Na to aby sa Vám skupina v zozname zobrazila správne, stačí zatvoriť a znovu otvoriť okno zo zoznamom stravníkov.

Zmena zaradenia skupín stravníkov pre verzie 2.6.9XX

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na skupinu ktorej potrebujete zmeniť zaradenie, resp. ju presunúť do inej skupiny. (Skupina Včielky.)
  2. Z ponuky vyberte možnosť Premiestniť.
  3. Kliknite na skupinu, do ktorej chcete skupinu premiestniť. (V tomto prípade je to Materská škola.)
  4. V aplikácie je automatické radenie skupín stravníkov podľa abecedy. Na to aby sa Vám skupina v zozname zobrazila správne, stačí zatvoriť a znovu otvoriť okno so zoznamom stravníkov.
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard