Tlač alergénov slovom na jedálnom lístku za názvom jedla

V tomto článku Vám predstavíme, čo je potrebné vedieť a mať nastavené, aby sa na jedálnom lístku tlačili alergény za názvom jedla.

Zobrazovanie týchto informácií na jedálnom lístku je potrebné na základe platnej EÚ legislatívy a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Zobrazenie alergénov na jedálnom lístku podľa nového usmernenia

Zobrazenie alergénov na jedálnom lístku

Nastavenie v aplikácii

Aby sa správne zobrazovali alergény za jednotlivými jedlami na jedálnom lístku, je potrebné mať splnené dve základné požiadavky:

  1. Na skladových kartách mať vyplnené alergény - v zozname skladových kariet, je potrebné na skladovej karte v záložke Alergény nastaviť, o aký alergén sa jedná.
  2. Spôsob vypisovania alergénov na jedálnom lístku - v nastaveniach aplikácie, v časti Rôzne, záložka Jedálny lístok je možné nadefinovať, akým spôsobom sa na jedálnom lístku budú alergény vypisovať.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard