Prenesenie databáz aplikácie iKelp Jedáleň Ex ver. 2.6.xxx na nové PC

V tomto návode si predstavíme postup, ako preniesť dáta z aplikácie iKelp Jedáleň z jedného PC na iný. Táto situácie najčastejšie nastáva vtedy, ak sa menia počítače z dôvodu modernizácie, prípadne dochádza k potrebe prenesenia údajov z aplikácie napr. na notebook. Tento návod Vám odporúčame použiť vtedy, ak používate alebo máte vytvorených v aplikácii iKelp Jedáleň viacero databáz. 

Pozor, tento postup je možné použiť len v prípade, že používate aplikáciu iKelp Jedáleň verzie 2.6.xxx. V prípade použitia verzie aplikácie 2.6.xxx prosím kontaktujte technickú podporu spoločnosti Abiset, s.r.o. (Ako zistíte verziu aplikácie sa dozviete v článku Zistenie verzie aplikácie.)

Aby sa Vám podarilo preniesť všetky údaje z pôvodného PC na nový, odporúčame Vám dodržať daný postup. Takto zabezpečíte korektné prenesenie všetkých databáz a vyhnete sa zbytočným problémom.

1. Krok: Kontrola platnosti licencie a aktualizácia aplikácie na pôvodnom PC

V tejto časti je popísaný postup, ako zistíte, či máte platnú licenciu pre údržbu a či používate poslednú verziu aplikácie. Nakoľko na novom PC budete inštalovať najnovšiu verziu, odporúčame Vám vykonať aktualizáciu skôr, ako budete prenášať dáta do nového PC.

 1. Na PC kde ste doteraz používali aplikáciu iKelp Jedáleň, skontrolujte:
  1. Verziu aplikácie. (Verziu zistíte kliknutím v menu aplikácie na tlačidlo Pomoc -> O aplikácii.)
  2. Platnosť licencie, či je platná licencia Ročnej údržby v aplikácii. (Ako zistíte platnosť licencie sa dočítate v návode Ako v aplikácii iKelp Jedáleň zistím platnosť ročnej údržby?.)
  3. V prípade, že nemáte platnú licenciu pre údržbu, je potrebné kontaktovať obchodné oddelenie spoločnosti Abiset, s.r.o. alebo dodávateľa Vášho softvéru.
 2. Ak máte zadanú platnú licenciu pre údržbu, postupujte nasledovnými krokmi.
  1. Skontrolujte aktuálnu dostupnú verziu aplikácie na stránke Stiahnuť inštaláciu / aktualizáciu iKelp Jedáleň 2.6.x SQL.
  2. Ak verzia aplikácie je iná, ako tá, ktorú máte nainštalovanú vo Vašom počítači je potrebné ju stiahnuť a vykonať aktualizáciu. (Podropný popis aktualizácie si môžte pozrieť v návode Inštalácia / aktualizácia aplikácie.)
  3. Spustite aplikáciu pre vykonanie aktualizácie. 
 3. Po vykonaní aktualizácie všetkých tabuliek a spustení aplikácie, môžete aplikáciu iKelp Jedáleň zatvoriť.

2. Krok: Zálohovanie a prenesenie dát aplikácie na nové PC

 1. Zálohovanie vykonáte pri zatovrení aplikácie.
  • Ak nie je nastavené inak, zálohy sa ukladanú do adresára C:\ProgramData\iKelp\Jedalen\Zalohy.
  • Nastavenie adresára pre zálohy je možné skontrolovať v nastaveniach aplikácie, v časti Rôzne - Zálohy.
 2. Skopírujte si zálohu na USB kľúč.

3. Krok: Inštalácia aplikácií

 1. Stiahnite aktuálnu verziu aplikácie iKelp Jedáleň Ex a nainštalujte ju. (Podropný popis aktualizácie si môžte pozrieť v návode Inštalácia / aktualizácia aplikácie.)
 2. Vykonajte inštaláciu databázového servera podľa návodu Inštalácia aplikácie iKelp Jedáleň SQL s lokálnou databázou.
 3. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu SQL Management Studio pre správu databáz TU.

4. Krok: Spustenie konfigurácie aplikácie pre napojenie na databázový server

 1. Kliknite pravým tlačidlom na ikonu novej inštalácie aplikácie Jedáleň Ex na pracovnej ploche.
 2. Z ponuky vyberte možnosť Vlastnosti.
 3. V poli Cieľ, doplňte parameter /setup ("C:\Program Files (x86)\iKelp\Jedalen\jedalen.exe" /setup).
 4. Kliknite na tlačidlo Použiť a OK.

5. Krok: Nastavenie spojenia na databázový server

 1. Spustite aplikáciu iKelp Jedáleň Ex.
 2. Kliknite na záložku Databázy.
 3. Kliknite na tlačidlo Pridať.
 4. V poli Data provider vyberte možnosť: SQL Server.
 5. V časti Driver nastavte príslušnú verziu doinštalovaného SQL Server Native Client xx.x (za xx.x doplňte Vami inštalovanú verziu 10.0, 11.0, ..).
 6. Spojenie na databázový server - Data provider:
  1. SQL Server - nastavte spojenie na databázový server (V prípade, že sa inštaloval plnohodnotný SQL server zadajte názov PC, IP adresa ak je nastavená pevná a názov SQL inštancie.)
  2. SQL Local DB 2016/2017 - v prípade inštalácie lokálneho DB servera, vyberte v časti Data provider verziu inštalovaného lokálneho DB Servera. (Automaticky sa prednastavia hodnoty spojenia na DB Server, ktoré je následne potrebné použiť aj pri obnove DB zo zálohy - (localdb)\MSSQLLocalDB.)
 7. Názov databázy nemeňte.
 8. Vyplňte Užívateľa a Heslo, ktoré ste nastavili pri inštalácia SQL Servera pre prístup do manažmentu SQL. (Ak ste postupovali podľa návodu pre inštaláciu s databázovým serverom, užívateľ je "sa" a heslo "Msde2000".)
 9. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť.
 10. Naozaj si prajete vytvoriť novú štruktúru... kliknite na Áno.
 11. Tlačidlom OK potvrďte vytvorenie novej databázy.

6. Krok: Obnovenie databázy na novom PC

 1. Kliknite na Pracovnej ploche na ikonu "Tento počítač".
 2. Otvorte adresár s názvom "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.SQLEXPRESS2017\MSSQL\Backup".
 3. Skopírujte do adresára zálohu z USB kľúča.
  • Rozbalenie spustíte kliknutím na tlačidlo Extrahovať. (angl. Extract All -> Extract).
 4. Po rozbalení spustite aplikáciu SQL Management Studio a vykonajte obnovu databázy.

7. Krok: Vymazanie parametrov z ikony pre spustenie aplikácie

 1. Kliknite pravým tlačidlom na ikonu novej inštalácie aplikácie Jedáleň na pracovnej ploche.
 2. Z ponuky vyberte možnosť Vlastnosti.
 3. V poli Cieľ, odstráňte /setup("C:\Program Files (x86)\iKelp\Jedalen\jedalen.exe").
 4. Kliknite na tlačidlo Použiť a OK.

8. Krok: Spustenie aplikácie

 1. Spustite aplikáciu Jedáleň a v prihlasovacom okne sa Vám zobrazí zoznam dostupných databáz.
 2. Kliknite na databázu s ktorou chcete pracovať, vyplňte prihlasovacie heslo a prihláste sa. 
Gratulujeme, týmto krokom ste zvládli všetko, čo je potrebné pre prenos údajov z jedného PC na druhý a môžete začať využívať všetky funkcie aplikácie iKelp Jedáleň.Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard