Zoradiť podľa:
Počet položiek: 15
Ak máte nastavene stravovacie zvyklosti stravníkov, ktoré sú podrobnejšie opísane v návode Stravovacie zvyklosti stravníkov , a chcete prihlásiť stravníkov na stravu otvorte okno Stravníci , kde kliknite pravým tlačidlom na skupinu stravníkov, ktorú chcete prihlásiť a vyberte možnosť Prihlásiť na stravu... Viac...
Pred samotným prihlasovaním stravy odporúčame preštudovať návod Platby za stravu . Prihlasovanie / odhlasovanie stravy je možné robiť dvomi základnými spôsobmi: Prihlasovanie / odhlasovanie jednotlivcov Hromadné prihlasovanie / odhlasovanie - je možné iba ak máte vytvorené skupiny stravníkov Prihlasovanie/odhlasovanie... Viac...
Všetci používatelia aplikácie iKelp Jedáleň môžu jedálne lístky uverejňovať na internete zadarmo . Toto uverejňovanie je veľmi jednoduché. V prípade, že nemáte prístup na internet priamo na počítači s aplikáciu pozrite si návod Export a zverejnenie jedálneho lístka na internete . Tam nájdete podrobný... Viac...
Jedálne lístky umožňujú vytvárať rozpisy jedál na rôzne obdobia, z nich vytvárať podklady pre varenie a OVD (Odporúčané výživové dávky) štatistiky. Pred samotným vytváraním jedálnych lístkov nastavte nastavenia jedálnych lístkov. Kliknite na Nastavenie v hlavnom menu a následne kliknite na Rôzne . Zobrazí... Viac...
Zoznam jedálnych lístkov zobrazíte kliknutím na Jedáleň v hlavnom menu a následne kliknutím na Jedálne lístky (alebo na tlačidlo s písmenom J na nástrojovej lište). Zobrazí sa okno Zoznam jedálnych lístkov. V hornej časti okna je filter pre zobrazenie jedálnych lístkov. V spodnej časti (v tabuľke) môžete... Viac...
Nastavenie noriem nájdete v okne Normy , ktoré zobrazíte kliknutím na Nastavenie v hlavnom menu a následne kliknite na Normy . V prípade, že používate sociálny, alebo zamestnávateľský príspevok prípadne aj príspevok v hmotnej núdzi odporúčame najskôr prečítať časť Rozšírené normy v spodnej časti tohto... Viac...
Výkaz stravovaných osôb vytvoríte v okne Výkaz stravy , ktorý zobrazíte kliknutím na Výkazy v hlavnom menu a následne kliknutím na Výkaz stravovaných osôb . Okno Výkazy stravy je rozdelený na niekoľko častí. V ľavej časti vidíte jednotlivé výkazy za dané mesiace. Napravo od tejto časti sú podrobnejšie... Viac...
Pod pojmom STRAVOVACIE ZVYKLOSTI budeme rozumieť akési zvyky stravníkov pri chodení na stravu. To znamená, že ak stravník napríklad chodí na stravu pravidelne každý pracovný týždeň okrem pondelka, je to jeho stravovacia zvyklosť. Tak isto môžeme nazvať aj fakt, že stravník si vždy objedná jedlo číslo... Viac...
Sviatky a špeciálne dni môžete editovať v okne Definovanie sviatkov a iných dní . To zobrazíte kliknutím na Nastavenie a následne na Sviatky / špec.dni . Pri prihlasovaní stravy, pri generovaní objednávok sa na Sviatok a Nestravný deň strava neobjednáva. Iba v prípade, že v predpise povolíte objednávanie... Viac...
Pri evidovaní stravníkov je nutné každého stravníka prideliť do vekovej skupiny. Aplikácia umožňuje vytvoriť vekové skupiny a ich priradenie do kategórie v rámci materiálno-spotrebných noriem: Kategória A - do 6 rokov Kategória B - od 7 do 10 rokov Kategória C - od 11 do 14 rokov Kategória D - od 15... Viac...
Nastavenia druhov jedál nájdete v okne Nastavenie druhov jedál , ktoré zobrazíte kliknutím na Nastavenie v hlavnom menu a následne kliknite na Druhy jedál . Nastavenie druhov jedál slúži na aktiváciu, deaktiváciu, vytváranie a vymazávanie druhov jedál používaných v aplikácii. V tomto okne môžete upravovať:... Viac...
Po vytvorení jedálneho lístka sa nezobrazuje názov ani popis jedla. Viac...
Pred samotným prihlasovaním stravy odporúčame preštudovať návod Platby za stravu . Prihlasovanie / odhlasovanie stravy je možné robiť dvomi základnými spôsobmi: Prihlasovanie / odhlasovanie jednotlivcov Hromadné prihlasovanie / odhlasovanie - je možné iba ak máte vytvorené skupiny stravníkov Prihlasovanie/odhlasovanie... Viac...
V tomto návode sú popísané základné nastavenia dôležité pre tlač alergénov na jedálnom lístku za názvom jedla. Viac...
V tomto návode je popis nastavení potrebných k možnosti evidencie dvoch jedálnych lístkov v aplikácii iKelp Jedáleň. Viac...
Besteron VISA, MasterCard