Zverejnenie jedálneho lístka na internete

Všetci používatelia aplikácie iKelp Jedáleň môžu jedálne lístky uverejňovať na internete zadarmo. Toto uverejňovanie je veľmi jednoduché. V prípade, že nemáte prístup na internet priamo na počítači s aplikáciu pozrite si návod Export a zverejnenie jedálneho lístka na internete. Tam nájdete podrobný postup exportu jedálneho lístka do súboru a jeho následne nahranie na internet pomocou iného počítača pripojeného k internetu.

Tento návod obsahuje postup, ako nahrať jedálny lístok na internet priamo z aplikácie. Je však nutné aby bol tento počítač pripojený na internet. Otvorte okno Zoznam jedálnych lístkov a kliknite pravým tlačidlom na ktorýkoľvek jedálny lístok. Následne kliknite ľavým tlačidlom na možnosť Nahrať lístok na internet. Do ďalšieho okna zadajte dátumový rozsah, v ktorom chcete jedálne lístky zverejniť. Pri prvom uverejňovaní jedálnych lístkov si aplikácia môže taktiež vypýtať potvrdenie súhlasu s využívaním online služieb v okne Registrácia aplikácie iKelp Jedáleň. Tu zaškrtnite zaškrtávacie políčko Prajem si využívať online služby a súhlasím s podmienkami ich používania.. Samozrejme by ste si mali tieto podmienky najprv prečítať. Po zaškrtnutí tohto políčka registráciu uložte. V prípade, že ešte nemáte zakúpenú licenciu pre používanie aplikácie iKelp Jedáleň sa Vás aplikácia opýta, či si prajete vytlačiť objednávku s vyplnenými údajmi. Nezávisle na odpovedi sa začne jedálny lístok nahrávať na internet. O úspešnom nahratí jedálneho lístka Vás bude informovať aplikácia.

Jedálny lístok si následne môže ktokoľvek pozrieť na stránke www.jedalen.sk, kde kliknutím na mape na daný kraj zobrazíte zoznam jedálni, kde následne kliknutím na danú jedáleň zobrazíte jedálny lístok.

Postup uverejnenie jedálneho lístka na internet popisuje tiež nasledovné video.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard