Výkaz stravovaných osôb

Výkaz stravovaných osôb vytvoríte v okne Výkaz stravy, ktorý zobrazíte kliknutím na Výkazy v hlavnom menu a následne kliknutím na Výkaz stravovaných osôb.
vykazy-stravy

Okno Výkazy stravy je rozdelený na niekoľko častí. V ľavej časti vidíte jednotlivé výkazy za dané mesiace. Napravo od tejto časti sú podrobnejšie informácie o označenom výkaze. Výkaz označíte kliknutím ľavým tlačidlom na ten, ktorý chcete označiť. Označený výkaz má v stĺpci naľavo od Dátumu malá čiernu šípku.

Podrobnejšie informácie sú ďalej rozdelené na tri časti:

  • Údaje - najhlavnejšie informácie o danom výkaze.
  • Skupiny - umožňuje prepínať zobrazenie skupín podľa vekových skupín, alebo podľa skupín stravníkov.
  • zoznam stravníkov patriacich do danej skupiny.

Vytvorenie výkazu

Nový výkaz stravovaných osôb vytvoríte v spodnej časti Akcie.

vykaz-stravy-ukony

  1. Vyberte mesiac a rok, za ktorý chcete vytvoriť daný výkaz.
  2. Kliknite na tlačidlo Úkony.
  3. Zobrazí sa zoznam úkonov, ktoré môžete vykonať.

  4. Kliknite na možnosť Vytvoriť výkaz stravníkov.
  5. Vytvorí sa nový výkaz stravníkov na zvolený mesiac.

Odstránenie výkazu

Odstránenie výkazu je veľmi jednoduché. Stačí označiť výkaz, ktorý chcete vymazať a následne kliknúť na Úkony a vybrať možnosť Odstrániť výkaz. Alebo môžete priamo kliknúť pravým tlačidlom na daný výkaz a následne ľavým tlačidlom kliknúť na možnosť Odstrániť výkaz.

Tlač výkazu

Tlačenie výkazu stravovaných osôb je veľmi rozšírené. Označte výkaz, ktorý chcete vytlačiť, kliknite na tlačidlo Úkony a vyberte tú možnosť tlače, ktorú chcete. Alebo môžete priamo kliknúť pravým tlačidlom na daný výkaz a následne ľavým tlačidlom kliknúť na tú možnosť tlače, ktorú chcete.

Taktiež môžete vytlačiť iba jednu skupinu stravníkov, prípadne viacej označených skupín. Jednu skupinu vytlačíte kliknutím pravým tlačidlom na danú skupinu a kliknutím ľavým tlačidlom na možnosť tlače. Viacej skupín vytlačíte tak, že označíte v označovacom stĺpčeku tie skupiny ktoré chcete vytlačiť, kliknite pravým tlačidlom na niektorú z označených skupín a následne kliknite ľavým tlačidlom na možnosť tlače.

Dodatočná úprava staršieho výkazu

V prípade, že ste dodatočne upravili dochádzku stravníkov na mesiac, na ktorý už máte vytvorený výkaz stravovaných osôb, je nutné tento výkaz dodatočne upraviť. Toto upravenie je možné iba vymazaním daného výkazu a všetkých následných výkazov a ich opätovné vytvorenie. To znamená, že ak chcete napríklad v novembri upraviť výkaz za mesiac september, je nutné vymazať všetky výkazy až do septembra (konkrétne október, september). Následne je nutné tieto výkazy znovu vytvoriť. Pozor! Pri ich vytváraní je taktiež nutné dodržiavať postupnosť mesiacov, takže najprv vytvorte výkaz za september a až potom za október. Odporúčame Vám prečítať si príklad v návode Stravná výdajka v časti Konfliktné situácie a dodatočná úprava staršieho dokladu.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard