Zoznam jedálnych lístkov

Zoznam jedálnych lístkov zobrazíte kliknutím na Jedáleň v hlavnom menu a následne kliknutím na Jedálne lístky (alebo na tlačidlo s písmenom J na nástrojovej lište).

Zobrazí sa okno Zoznam jedálnych lístkov.

zoznam-jedalnych-listkov

V hornej časti okna je filter pre zobrazenie jedálnych lístkov. V spodnej časti (v tabuľke) môžete vidieť jednotlivé jedálne lístky.

Vo filtrovacej časti môžete lístky vyhľadávať podľa čísla lístku. Taktiež môžete zobraziť iba lístky, ktoré boli vytvorené v danom rozsahu dátumov.

Kliknutím pravým tlačidlom na ktorýkoľvek lístok v zozname jedálnych lístkov, alebo kliknutím ľavým tlačidlom na tlačidlo Úkony sa Vám zobrazia možnosti (niektoré možnosti sú zobrazené iba v prípade, že máte označené viaceré jedálne lístky v označovacom stĺpčeku pričom výzor, poradie a prístupnosť možností je závislá od verzie aplikácie):

  • Nový - vytvorenie nového jedálneho lístku. Pozor! Nevytvárajte na každý deň zvlášť jedálny lístok, ale na obdobie. To znamená, že vytvoríte jeden jedálny lístok napríklad na celý týždeň (od pondelka do piatka).

Pre bližšie informácie pozrite návod Jedálne lístky.

 • Upraviť - upravenie existujúceho jedálneho lístku. Pozor! Pri úprave jedálneho lístku na deň, na ktorý už bola vytvorená stravná výdajka je nutné upraviť túto stravnú výdajku. Viac o tomto probléme sa dočítate v návode Stravná výdajka, v časti Konfliktné situácie a dodatočnú úprava staršieho dokladu.
 • Nahrať lístok na web- nahraje jedálne lístky na web.

  Pre bližšie informácie pozrite návod Zverejnenie jedálneho lístka na internet.

 • Kópia do nového - Pred otvorením nového jedálneho lístka s predvyplnenými jedlami sa zobrazí formulár na zadanie dátumu, od kedy bude v platnosti kópia jedálneho lístka. Následne sa otvorí nový jedálny lístok, ktorý už bude obsahovať všetky jedlá z aktuálne vybraného jedálneho lístka, pričom prvý deň bude mať Vami nadefinovaný dátum a ostatné dni budú dátumovo pokračovať. 
 • Tlač - vytlačí aktuálne vybraný jedálny lístok (ten na ktorý ste klikli pravým tlačidlom).
 • Tlač označené - vytlačí všetky označené jedálne lístky. Označené jedálne lístky vytlačí tak, ako keby ste na každý jedálny lístok vybrali zvlášť možnosť Tlač.
 • Tlač s náhľadom - zobrazí aktuálne vybraný jedálny lístok (ten na ktorý ste klikli pravým tlačidlom).
 • Tlač podkladu pre varenie - vytlačí podklad pre varenie pre zadaný dátum. Počet stravníkov v tomto podklade je generovaný podľa počtu stravníkov prihlásených na zadaný dátum na daný druh stravy.
 • Tlač podkladu pre varenie - náhľad - zobrazí podklad pre varenie pre zadaný dátum. Počet stravníkov v tomto podklade je generovaný podľa počtu stravníkov prihlásených na zadaný dátum na daný druh stravy.
 • Tlač podkladu pre varenie s ručným zadaním počtu stravníkov - vytlačí podklad pre varenie pre zadaný dátum. Počet stravníkov môžete zadávať v dvoch formách (závisí od verzie):
  • zadávanie do jednoduchej tabuľky
  • zadávanie vo forme štyroch čísiel oddelených lomítkom, alebo pomlčkou, pričom prvé číslo definuje počet stravníkov pre vekovú kategóriu A, druhé číslo pre vekovú kategóriu B atď. Keď napríklad zadáte hodnoty 10/15/20/25, znamená to že pre vekovú kategóriu A sa bude variť 10 jedál, pre B 15, pre C 20 a pre D 25.
 • Tlač podkladu pre varenie s ručným zadaním počtu stravníkov - náhľad - To isté ako predchádzajúca možnosť, ale celý podklad bude zobrazený iba na obrazovke.
 • Tlače podkladov pre varenie s MJ - všetky štyri možnosti sú rovnaké ako predchádzajúce možnosti, pričom na daných podkladoch budú zobrazené aj merné jednotky.
 • Tlač OVD - Vytlačí OVD (Odporúčané Výživové Dávky) pre zvolený dátumový rozsah.
 • Tlač OVD - náhľad - Zobrazí OVD (Odporúčané Výživové Dávky) pre zvolený dátumový rozsah.
 • Tlač OVD označené - Vytlačí OVD (Odporúčané Výživové Dávky) z označených jedálnych lístkov.
 • Tlač OVD označené - náhľad - Zobrazí OVD (Odporúčané Výživové Dávky) z označených jedálnych lístkov.
 • Export lístka do súboru - Exportuje jedálny lístok do súboru, ktorý je následne možné nahrať na internet.

V prípade potreby je možné v aplikácii mať vytvorených aj viacero Jedálnych lístkov pre nezávislú evidenciu. Bližšie sa o tejto možnosti a príslušných nastaveniach dočítate v článku Dva jedálne lístky v aplikácii iKelp Jedáleň.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard