Jedálne lístky

Jedálne lístky umožňujú vytvárať rozpisy jedál na rôzne obdobia, z nich vytvárať podklady pre varenie a OVD (Odporúčané výživové dávky) štatistiky. Pred samotným vytváraním jedálnych lístkov nastavte nastavenia jedálnych lístkov. Kliknite na Nastavenie v hlavnom menu a následne kliknite na Rôzne. Zobrazí sa okno Rôzne nastavenia, v ktorom sa prepnite do záložky Jed.lístok. Tú môžete meniť nastavenia textu jedálnych lístkov.

Popis týchto nastavení popisuje nasledovné video.

Zoznam jedálnych lístkov zobrazíte kliknutím na Jedáleň v hlavnom menu a následne kliknutím na Jedálne lístky (alebo na tlačidlo s písmenom J na nástrojovej lište).

Popis tohto okna nájdete v návode Zoznam jedálnych lístkov.

  1. Nový jedálny lístok vytvoríte kliknutím na Úkony a následne kliknutím na Nový, alebo kliknutím pravým tlačidlom na zoznam jedálných lístkov a následne kliknutím ľavým tlačidlom na Nový.

Otvorí sa okno Jed.lístok.

jedalny-listok

 1. Odporúčame vytvoriť zoznam jedál s druhmi stravy, do ktorých potom pridáte konkrétne jedlá. Vytvorenie zoznamu jedál:
   1. Kliknite na tlačidlo Pridať.

  Vytvorí sa nový záznam v zozname jedál.

   1. V pravej časti okna (v časti Jedlo) zadajte dátum a druh stravy. Prípadne môžete zadať aj Poradie jedla. To sa zadáva v prípade, že máte viacej druhov daného jedla (napríklad máte dva druhy obedov: Obed 1, Obed 2). 
   2. Znovu prejdite na krok 1.

  Takto vytvoríte zoznam jedál na jednotlivé dni (napríklad raňajky a obed na každý deň od pondelka do piatka ako to je vidieť na obrázku). jedalny-listok-vyplneny

 2. Teraz môžete zadať konkrétne jedlá jednotlivým záznamom. V zozname jedál kliknite na ten záznam, ktorému chcete zadať jedlo. Jedlá však môžete zadávať dvomi spôsobmi:
   • bez použitia materiálno spotrebných noriem - vypnite automaticke vytváranie názvu (odškrtnite políčko Názov Auto) a vyplňte názov jedla (napríklad Vyprážaný syr).

  Pridávanie jedál bez použitia noriem popisuje nasledovné video.

   • s použitím materálno spotrebných noriem - v prípade, že je vypnuté automatické vytváranie názvu, zapnite ho (zaškrtnutím políčka Názov Auto). Kliknite na tlačidlo Pridať rec. Zobrazí sa okno so zoznamom receptov, kde si v ľavej časti vyberiete skupinu jedla (kliknutím na danú skupinu) a následne kliknite na jedlo. Nakoniec ukončite výber jedla kliknutím na tlačidlo Vybrať. Automaticky sa vyplní Názov a Popis jedla. V prípade, že chcete niektorý z týchto textov upraviť, odškrtnite políčko Názov Auto. Ak chcete pridať ďalší recept do toho istého jedla, znovu kliknite na tlačidlo Pridať rec.

  Tým môžete vytvoriť kombinácie receptov. Napríklad polievka, hlavne jedlo a príloha, dezert, nápoj.

  jedalny-listok-vyplneny

  Pridávanie jedál s použitím noriem popisuje nasledovné video.

  Na záver jedálny lístok uložte.

So zoznamom jedálnych lístkov môžete dalej pracovať podľa návodu Zoznam jedálnych lístkov.

yyy - aktualizovať videa a možno ukazať pridanie viacej receptov na jeden deň do jedného jedla.

zzz - aktualizovať obrázky

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard