Pri vytváraní jedálneho lístka sa nezobrazuje názov ani popis jedál

Vytvárate jedálny lístok, ale po jeho vytlačení sa Vám nezobrazuje názov jedál ani popis? 

Popis riešenia

Pri vytváraní jedálneho lístka došlo k zrušeniu nastavenia možnosti automatického generovania textov z receptov. Ak chcete, aby sa Vám pri tvorbe jedálnych lístkov text automaticky generoval, toto nastavenie musí byť aktívne. Na obrázkoch nižšie je zobrazený náhľad jedálneho lístka v prípade vypnutého generovania textu a zároveň aj jedálny lístok, kde je toto generovanie aktivované. Toto nastavenie slúži na upravenie, prípadne doplnenie vlastného textu na jedálny lístok.

Náhľad tvorby jedálneho lístka aj zo zobrazením jedálneho lístka pri vypnutom generovaní automatického názvu a popisu.

Náhľad tvorby jedálneho lístka aj zo zobrazením jedálneho lístka pri zapnutom generovaní automatického názvu a popisu.


Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard