Zoradiť podľa:
Počet položiek: 12
V tomto článku Vám predstavíme postup aktualizácie licenčných údajov v aplikácii iKelp Jedáleň. Viac...
V prípade, že v jedálni využívate výdajový alebo objednávaci terminál, dodávateľ Vám dodal externú RFID čítačku na pripojenie k PC prostredníctvom USB portu. Tento snímač Vám umožňuje jednotlivým stravníkom prideliť identifikátory (kartičky, prívesky, visačky, ...). Tento návod je určený skusenejším... Viac...
Testovaciu databázu Jedáleň Test používajte v prípade, že ešte neviete poriadne pracovať s aplikáciou iKelp Jedáleň a bojíte sa, že urobíte nejakú chybu. Po inštalácii sa Vám na pracovnú plochu vytovrili dve ikonky ( iKelp - Jedáleň a iKelp - Jedáleň aktualizácia testovacej databázy ). iKelp - Jedáleň... Viac...
Hlavným dôvodom vytvárania záloh je vytvorenie kópie všetkých údajov aplikácie, ktoré je možné načítať v prípade straty originálnych údajov (napríklad poškodením počítača). Pre pravidelné vykonávanie záloh celej aplikácie je nutné nastaviť zálohovanie. To nastavíte v okne Nastavenie zálohovania , ktoré... Viac...
Verziu aplikácie iKelp Jedáleň zistíte v okne Program iKelp Jedáleň, ktoré zobrazíte kliknutím na Pomoc v hlavnom menu a následne kliknutím na možnosť O aplikácii . Verzia aplikácie je uvádzaná v troch číslách oddelených bodkami a je zobrazená v názve tohto okna. Na obrázku je to konkrétne verzia 2.0.317.... Viac...
Pracovný mesiac nastavujete na nástrojovej lište aplikácie. Šípkami hore a dolu pri mesiaci a roku meníte hodnoty podľa typu šípky. Pracovný mesiac je používaný ako predvolený v každom okne, v ktorom pracujete s dátumom. Napríklad si vyskúšajte otvoriť okno prihlasovanie stravníka na stravu a všimnite... Viac...
Po úspešnej inštalácii aplikácie nájdete na pracovnej ploche dva odkazy (ikonky): iKelp - Jedáleň - spustí aplikáciu iKelp Jedáleň iKelp - Pomoc - spustí aplikáciu na vzdialenú pomoc cez internet Taktiež nájdete v ponuke Štart , po zobrazení všetkých programov priečinok iKelp , v ktorom nájdete tri odkazy... Viac...
Registrácia je potrebná pre plnohodnotné využívanie aplikácie iKelp Jedáleň a k zakúpeniu licencie. Ak aplikácia nie je registrovaná, beží v takzvanom skúšobnom období, v ktorom je plne funkčná. Pred jeho skončením aplikácia upozorňuje najmenej 20dní vopred. Ak do skončenia skúšobného obdobia nedôjde... Viac...
Nová inštalácia, alebo aktualizácia staršej verzie aplikácie iKelp Jedáleň pozostáva z tých istých krokov: Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie v sekcii Stiahnuť. Po stiahnutí spustite inštalačný balíček dvojitým kliknutím ľavým tlačidlom. Po úspešnej inštalácii aplikácie nájdete na pracovnej ploche... Viac...
Ktátky prehľad najčastejšie používanej funkcionality aplikácie iKelp Jedáleň. z3b2lpiul1g Viac...
V tomto návode vám vysvetlíme, akým spôsobom je možné v aplikácii iKelp Jedáleň vytvoriť výkaz pre verejné obstarávanie (CPV). Viac...
V tomto návode nájdete informácie a postup k prenosu údajov aplikácie z iKelp Jedáleň na iKelp Jedáleň Ex. Viac...
Besteron VISA, MasterCard