iKelp Jedáleň - prezentácia aplikácie

Ktátky prehľad najčastejšie používanej funkcionality aplikácie iKelp Jedáleň.

 

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard