Prvé spustenie

Po úspešnej inštalácii aplikácie nájdete na pracovnej ploche dva odkazy (ikonky):

 • iKelp - Jedáleň - spustí aplikáciu iKelp Jedáleň
 • iKelp - Pomoc - spustí aplikáciu na vzdialenú pomoc cez internet

Taktiež nájdete v ponuke Štart, po zobrazení všetkých programov priečinok iKelp, v ktorom nájdete tri odkazy (ikonky):

 • Jedáleň - spústí aplikáciu iKelp Jedáleň
 • Jedáleň aktualizovať testovaciu databázu - viac o práci s testovacou databázou sa dozviete v návode Na čo slúži testovacia databáza Jedáleň Test
 • Pomoc - spustí aplikáciu na vzdialenú pomoc cez internet

Pri prvom spustení aplikácie iKelp Jedáleň je nutné nastaviť niektoré základné údaje, ktoré sú dôležité pre správne fungovanie aplikácie.

Des

  1. Dva krát kliknite na ikonku iKelp - Jedáleň na pracovnej ploche, alebo v ponuke Štart (Pozor, nie iKelp - Jedáleň aktualizácia testovacej databázy)

Začne sa vytvárať nová databáza. Toto vytváranie môže trvať niekoľko desiatok sekúnd. Zobrazí sa informácia o prednastavenom prihlasovacom hesle admin, to si zapamätajte a po kliknutí na tlačidlo OK sa zobrazí prihlasovací formulár. V ňom je možnosť prihlásiť sa do dvoch databáz (Jedáleň, Jedáleň test). Pre testovacie a vzdelávacie účely používajte databázu označenú ako Jedáleň Test. Viac o práci s testovacou databázou sa dozviete v návode Na čo slúži testovacia databáza Jedáleň Test. Skutočnú evidenciu jedálne prevádzkujte na databáze Jedáleň.

  1. V zozname databáz si kliknutím vyberiete tú, s ktorou chcete pracovať. Vybraná databáza má v ľavom stĺpci (vedľa mena) malú šípku. Do okienka Heslo zadajte prednastavené prihlasovacie heslo admin a stlačte Enter na klávesnici, alebo kliknite na tlačidlo s > (pravý zobáčik) vedľa okienka pre heslo a následne kliknite na Prihlásiť.

Po úspešnom prihlásení Vás aplikácia informuje o nenastavených informáciách o stravovacom zariadení. Toto hlásenie potvrďte tlačidlom OK. Postup prvého prihlásenia do aplikácie popisuje nasledovné video.

  1. V okne Nastavenie vyplňte všetky informácie o stravovacom zariadení, vrátane informácií o banke a účte, ktoré sa následne budú zobrazovať na všetkých výstupných materiáloch (príjemky, výdajky, výkazy, jedálne lístky, šeky, ...). Vyplnené údaje potvrďte kliknutím na tlačidlo Zatvoriť.

Tieto informácie je možné vyplniť aj najskorej. Pre bližšie informácie pozrite návod Stravovacie zariadenie.

 1. Ďalším krokom prvého spustenia by malo byť vytvorenie užívateľa aplikácie.

  Pre bližšie informácie pozrite návod Užívatelia.

 2. Pre vykonávanie pravidelných záloh celej aplikácie je nutné nastaviť zálohovanie.

  Pre bližšie informácie pozrite návod Zálohovanie aplikácie (databázy).

 3. Ďalej odporúčame preštudovať články Prvotné naskladnenie a Prvotné vytvorenie stravníkov.
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard