Externé zariadenie - snímač RFID

V prípade, že v jedálni využívate výdajový alebo objednávaci terminál, dodávateľ Vám dodal externú RFID čítačku na pripojenie k PC prostredníctvom USB portu. Tento snímač Vám umožňuje jednotlivým stravníkom prideliť identifikátory (kartičky, prívesky, visačky, ...). Tento návod je určený skusenejším používateľom počítačov.

rozne-nastavenia-rfid

Pred jeho samotným používaním je nutné nainštalovať ovladač z priloženého CD a následne ho nastaviť v aplikácii. To urobíte v okne Rôzne nastavenia v záložke Ostatné, ktoré zobrazíte kliknutím na Nastavenie v hlavnom menu a následne kliknutím na Rôzne.

  1. Zaškrtnite používanie snímača.
  2. Vyberte typ snímača.

V absolútnej väčšine prípadov je tento typ RFID snímač.

 1. Ďaľšie parametre nastavenia sú:
  • Port - na ktorý port je snímač pripojený.
  • Rýchlosť - rýchlosť komunikácie so snímačom (najčastejšie 9600).
  • Parita - parita pri komunikácii (najčastejšie n).
  • Počet bitov - počet bitov pri komunikácii (najčastejšie 8).
  • Stop bit - stop bit pri komunikácii (najčastejšie 1).
  • #Handshaking - handshaking pri komunikácii (najčastejšie 0).
 2. Nakoniec kliknite na tlačidlo Nast./Test. Tým sa uložia nastavenia a aplikácia sa pokúsi pripojiť snímač na daný port s nastavenými parametrami. Následne Vás aplikácia vyzve, aby ste priložili k snímaču akýkoľvek identifikátor pre vyskúšanie snímača.

Nastavenie externého zariadenia RFID snímača popisuje aj nasledovné video.

Ak sa Vám po kliknutí na tlačidlo Nast./Test zobrazilo hlásenie aplikácie "Nepodarilo sa inicializovať snímač!", pokracujte v riešení problému podľa návodu Nepodarilo sa inicializovať snímač
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard