Zistenie verzie aplikácie

o-aplikacii

Verziu aplikácie iKelp Jedáleň zistíte v okne Program iKelp Jedáleň, ktoré zobrazíte kliknutím na Pomoc v hlavnom menu a následne kliknutím na možnosť O aplikácii.

Verzia aplikácie je uvádzaná v troch číslách oddelených bodkami a je zobrazená v názve tohto okna.

Na obrázku je to konkrétne verzia 2.0.317. Ako zistiť verziu aplikáciu podrobne popisuje aj nasledovné video.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard