Zoradiť podľa:
Počet položiek: 13
Na konci každého mesiaca je vhodné skontrolovať niektoré údaje, aby ste sa uistili, že všetky úkony ohľadom príjemok a výdajok ste vykonali správne. Je nutné aby ste mali vytvorené obratovú súpisku a výkaz stravovaných osôb za daný mesiac, ktorý chcete kontrolovať. Kontrola príjemok Prvý údaj, ktorý... Viac...
Obratovú súpisku vytvoríte v okne Obratové súpisky , ktoré zobrazíte kliknutím na Výkazy v hlavnom menu a následne kliknutím na Obratové súpisky . Okno Obratové súpisky je rozdelené na niekoľko častí. V ľavej časti vidíte jednotlivé súpisky za dané mesiace. Napravo od tejto časti sú podrobnejšie informácie... Viac...
Ak máte nastavene stravovacie zvyklosti stravníkov, ktoré sú podrobnejšie opísane v návode Stravovacie zvyklosti stravníkov , a chcete prihlásiť stravníkov na stravu otvorte okno Stravníci , kde kliknite pravým tlačidlom na skupinu stravníkov, ktorú chcete prihlásiť a vyberte možnosť Prihlásiť na stravu... Viac...
Pred samotnou tlačou šekov a podkladov pre úhrady odporúčame preštudovať články Platby za stravu a Nastavenie tlače šekov . Pri tlači šekov a podkladov pre úhradu je hlavné si uvedomiť, že pri hromadnej tlači týchto dokladov (tlač pre celú skupinu) sa vytlačí daný druh dokladu iba stravníkovi, ktorý... Viac...
Pred samotným prihlasovaním stravy odporúčame preštudovať návod Platby za stravu . Prihlasovanie / odhlasovanie stravy je možné robiť dvomi základnými spôsobmi: Prihlasovanie / odhlasovanie jednotlivcov Hromadné prihlasovanie / odhlasovanie - je možné iba ak máte vytvorené skupiny stravníkov Prihlasovanie/odhlasovanie... Viac...
Nastavenie noriem nájdete v okne Normy , ktoré zobrazíte kliknutím na Nastavenie v hlavnom menu a následne kliknite na Normy . V prípade, že používate sociálny, alebo zamestnávateľský príspevok prípadne aj príspevok v hmotnej núdzi odporúčame najskôr prečítať časť Rozšírené normy v spodnej časti tohto... Viac...
Výkaz stravovaných osôb vytvoríte v okne Výkaz stravy , ktorý zobrazíte kliknutím na Výkazy v hlavnom menu a následne kliknutím na Výkaz stravovaných osôb . Okno Výkazy stravy je rozdelený na niekoľko častí. V ľavej časti vidíte jednotlivé výkazy za dané mesiace. Napravo od tejto časti sú podrobnejšie... Viac...
Pod pojmom hromadná úhrada budeme uvažovať uhradenie viacerých pohladávok naraz. To znamená, že ak máte napríklad zoznam úhrad stravy od stravníkov ale ešte nemáte tieto úhrady zaevidované v aplikácii môžete to urobiť hromadne iba podľa variabilného čísla úhrady a uhradenej sumy. Hromadné úhrady môžete... Viac...
Platby za stravu je možne uskutočňovať tromi spôsobmi. najpoužívanejším spôsobom je platba vopred. Pri tomto spôsobe prihlásite daného stravníka vopred na nasledujúci mesiac podľa predpokladanej dochádzky (napríklad na pondelok až piatok) a hneď aj vytvoríte podklad na úhradu, alebo poštovú poukážku.... Viac...
Pre nastavenie druhov platieb, ktoré budete používať, zobrazte okno Nastavenia spôsoby platby , kliknutím na Nastavenia v hlavnom menu a následne kliknite na Spôsoby platby . Zobrazí sa okno Nastavenia spôsoby platby. Predvolene sú v aplikácii aktívne všetky spôsoby platby. V stĺpci A (Aktivita) môžete... Viac...
Pred samotným tlačením šekov z aplikácie iKelp Jedáleň je nutné nastaviť polohu šeku v tlačiarni. V praxi sa najčastejšie vyskytujú dva druhy tlačiarní: s posuvníkom k stredu s posuvníkom ku kraju Vložte šek do tlačiarne a stabiluzujte jeho polohu posuvníkom (ako je vidieť na predchádzajúcich obrázkoch),... Viac...
Článok popisuje možnosť importu výpisu z banky do aplikácie iKelp Jedáleň. Viac...
Pred samotným prihlasovaním stravy odporúčame preštudovať návod Platby za stravu . Prihlasovanie / odhlasovanie stravy je možné robiť dvomi základnými spôsobmi: Prihlasovanie / odhlasovanie jednotlivcov Hromadné prihlasovanie / odhlasovanie - je možné iba ak máte vytvorené skupiny stravníkov Prihlasovanie/odhlasovanie... Viac...
Besteron VISA, MasterCard