Tlač šekov a podkladov pre úhradu

Pred samotnou tlačou šekov a podkladov pre úhrady odporúčame preštudovať články Platby za stravu a Nastavenie tlače šekov. Pri tlači šekov a podkladov pre úhradu je hlavné si uvedomiť, že pri hromadnej tlači týchto dokladov (tlač pre celú skupinu) sa vytlačí daný druh dokladu iba stravníkovi, ktorý má nastavený tento druh ako spôsob platby. To znamená, že ak ma stravník nastavený spôsob platby poštovou poukážkou a hromadne vytlačíme podklady pre úhrady pre tú skupinu, do ktorej tento stravník patrí, nevytlači sa nám podklad pre tohto stravníka, práve z dôvodu, že má nastavený iný spôsob platby. Pri jednotlivom tlačení konkrétneho stravníka aplikácia už nerozlišuje aký spôsob platby má aktivovaný tento stravník a vytlačí to, čo zvolíte.

Ďalej je nutné zapnúť pracovný mesiac na ten, za ktorý chcete tlačiť úhrady a podklady. Popis pracovného mesiaca nájdete v návode Pracovný mesiac.

Tlač šekov a podkladov pre úhradu je možné z viacerých okien aplikácie:

  • Tlač z okna Dochádzka stravníkov je už popísana v návode Dochádzka stravníkov.
  • Tlač z okna Stravníci - v okne Stravníci môžete tlačiť ako hromadné, tak aj jednotlivé podklady a šeky. Hromadná tlač šekov, alebo podkladov pre úhradu vykonáte kliknutím pravým tlačidlom na konrétnu skupinu a následne kliknutím ľavým tlačidlom na možnosť tlače šekov, alebo podkladov pre úhradu. Tlač šekov, alebo podkladov pre úhradu jednotlivcom vykonáte kliknutím pravým tlačidlom na konkrétneho stravníka a následne kliknutím ľavým tlačidlom na možnosť tlače šekov, alebo podkladov pre úhradu.
  • Tlač z okna Stravník - po otvorení daného stravníka vidíte v záložke Výkaz stravy predpisy, ktoré vznikli prihlásením stravníka na jedlá. Kliknutím pravým tlačidlom na daný predpis a vybraním niektorej možnosti tlače sa vytlači konkrétny doklad.
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard