Platby za stravu

Platby za stravu je možne uskutočňovať tromi spôsobmi.

  • najpoužívanejším spôsobom je platba vopred. Pri tomto spôsobe prihlásite daného stravníka vopred na nasledujúci mesiac podľa predpokladanej dochádzky (napríklad na pondelok až piatok) a hneď aj vytvoríte podklad na úhradu, alebo poštovú poukážku. Následne daného stravníka iba odhlasujete zo stravy v prípade nahlásenia neprítomnosti (napríklad ochorenie stravníka) a tým vytvoríte preplatky za aktuálny mesiac. Daného stravníka môžete dodatočne aj prihlásiť na deň, na ktorý nebol pôvodne prihlásený a tým vytvoríte nedoplatok. Všetky preplatky a nedoplatky sa sčítavajú a prenášajú do nasledujúceho mesiaca.
  • ďalší možný spôsob je platba dozadu. Pri tomto spôsobe takmer vôbec nemusíte riešiť preplatky a nedoplatky, pretože podklady na úhradu sa vytvárajú až po ukončení mesiaca. Jednoducho najskôr prihlásite stravníka na daný mesiac a priebežne sa budú uskutočňovať dodatočné prihlasovania a odhlasovania. Na konci mesiaca iba uzatvoríte daný mesiac a vytvoríte podklady pre úhradu. Pri tomto spôsobe však dostanete peniaze až na konci, dokonca až po ukončení mesiaca.
  • menej používaný spôsob je vytváranie úhrad v priebehu daného mesiaca. To znamená, že stravníka najskôr prihlásite na celý mesiac a v priebehu tohto mesiaca (napríklad v polovici mesiaca) vytvoríte podklady pre úhradu. Ide o kombináciu predchádzajúcich dvoch spôsobov. Z pohľadu dodatočného prihlasovania a odhlasovania stravníkov je prvá časť mesiaca prakticky uzavretá a na druhú časť už väčšina stravníkov nahlásila svoje dodatočné objednávky.

Platba vopred 

Aplikácia iKelp Jedáleň predvolene (po nainštalovaní) používa platbu vopred. To znamená, že ak nejakého stravníka prihlásite na stravu, automaticky sa vygeneruje podklad pre úhradu, ktorú nájdete v záložke Výkaz stravy v danom stravníkovi.

Iný spôsob platby

V prípade, že chcete používať iný spôsob platieb, teda nechcete automaticky generovať podklady na úhradu pri prihlásení stravníka na stravu, musíte túto voľbu vypnúť. To urobíte v okne Rôzne nastavenia, ktoré zobrazíte po kliknutí na Nastavenie v hlavnom menu a následne na Rôzne. V záložke Strava odškrtnite políčko Vystavovať automaticky po objednávke stravy požiadavku na úhradu. Následne môžete všetkých stravníkov prihlasovať a odhlasovať na stravu. Pre vytvorenie podkladu pre úhradu:

    1. Pri platbe dozadu, je nutné si zvoliť pracovný mesiac na ten mesiac, za ktorý chcete vytvoriť podklady na úhradu.
    2. Otvorte okno Stravníci kliknutím na Stravníci v hlavnom menu (alebo na tlačidlo s písmenom S na nástrojovej lište).
    3. Kliknite pravým tlačidlom na stravníka, alebo skupinu stravníkov a následne ľavým tlačidlom na Uzatvoriť objednávky stravy.

Aplikácia sa Vás ešte opýta, či chcete uzatvoriť objednávky stravy pre daného stravníka, alebo skupinu. Kliknite na Áno, alebo Yes.

Danému stravníkovi, alebo všetkým stravníkom v danej skupine, sa do záložky Výkaz stravy vytvorí nový záznam o výdaji stravy za daný mesiac. Tento záznam môžete upraviť, odstrániť, uhradiť, alebo vytlačiť podklad pre úhradu.

Popis spôsobov platby nájdete aj v nasledujúcom videu.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard