Evidencia dotovaných jedál - zrušenie dotácie v aplikácii iKelp Jedáleň

 • Podmienkou pre správnu evidenciu je potrebné mať definovanú výšku dotácie na stravu.
 • Dodržať postup na základe definovaných nastavení pre prihlasovanie stravníkov na stravu. (Nastavenie pre spôsob vyhodnocovania dotácie.)
 • Spôsob evidencie dotácií je aktuálne platný pre materské školy.

Zrušenie dotácie na objednávku

V tomto scenári vychádzame z toho, že stravník bol vopred prihlásený a bola mu na všetky dni prihlásenia aplikovaná dotácia. Ako teda v aplikácii postupovať?

 • Otvorte si zoznam stravníkov. (Tlačidlo S na nástrojovej lište.)
 • Označte stravníkov v zozname, ktorým si prajete zrušiť dotáciu.
 • Kliknite v zozname pravým tlačidlom myši. (Alebo kliknite na tlačidlo Úkony.) 
 • Vyberte z ponuky možnosť - Hromadný úkon.
 • V otvorenom okne v časti Prednastaviť:
  • Nastavte dátum, alebo rozsah v ktorom si prajete zrušiť aplikovanie dotácie.
  • Nastavte úkon NIE dotácia pre zrušenie dotácie vybraných stravníkov.
 • Kliknite na tlačidlo Uložiť.
 • Aplikácia zobrazí hlásenie, či si prajete vykonať požadovanú operáciu, kliknite na tlačidlo ÁNO, ak si prajete vykonať úkon.

Týmto spôsobom je možné odobrať stravníkom nárok na dotáciu, stravné tak bude účtované v plnej výške a pripočítané do nasledovného podkladu na úhradu.

 

Kde si viem skontrolovať, kedy mal stravník aplikovanú dotáciu?

V zozname stravníkov
 • Otvorte si dochádzku stravníkov. (Tlačidlo D na nástrojovej lište.)
 • Kliknite na skupinu stravníkov pre zobrazenie.
 • V pravej časti sa nachádza možnosť Zobraziť.
 • Po rozkliknutí vyberte možnosť Dotácia ÁNO / NIE.
 • Na dni, ktoré sú označené v zozname fajkou, stravníkovi je aplikovaná dotácia. (Ak sa v niektorom dni fajka nenachádza, stravník na tento deň nie je prihlásený, alebo nemá nárok na dotáciu.)s
Vo Výkaze stravovaných osôb
 • Kliknite v menu na tlačidlo Výkazy.
 • Zo zoznamu vyberte možnosť Výkaz stravovaných osôb.
 • Vyberte mesiac, za ktorý chcete skontrolovať dotácie, ak na daný mesiac nie je vytvorený, tak ho vytvorte.
 • Kliknite na tlačidlo Úkony - Tlač všetkých skupín.
 • Dni, na ktoré bol stravník prihlásený ale nemá nárok na dotáciu sú na výkaze prečiarknuté.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard