Manuálna migrácia iKelp Jedáleň do SQL verzie

1. Krok: Inštalácia databázového servera a aplikácie iKelp Jedáleň vo verzii SQL

Ak prechádzate na SQL verziu aplikácie iKelp Jedáleň bez čipového systému (zariadení na evidenciu vydanej stravy), postupujte podľa krokov v návode:

V prípade prechodu na SQL verziu a budete využívať aj čipový systém, je potrebné si stiahnuť a nainštalovať databázový server. Postup stiahnutia a inštalácie je popísaný v návode:

2. Krok: Inštalácia aplikácie iKelp Jedáleň verzie 2.6.xxx pre podporu čipového systému

Stiahnite si inštalačný balíček uvedenej verzie aplikácie TU. Vykonajte inštaláciu podľa videonávodu.

3. Krok: Obnovenie ikony pre spustenie pôvodnej aplikácie iKelp Jedáleň

 1. Otvorte Tento počítač a vyhľadajte na disku C adresár iKelp
 2. V adresáry Jedáleň, nájdite súbor s názvom jedalen.exe.
 3. Kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Odoslať kam -> Pracovná plocha - vztvoriť odkaz.
 4. Premenujte si odkaz napr. na iKelp Jedáleň stará.

4. Krok: Spustenie konfigurácie aplikácie pre napojenie na databázový server

 1. Kliknite pravým tlačidlom na ikonu novej inštalácie aplikácie Jedáleň na pracovnej ploche.
 2. Z ponuky vyberte možnosť Vlastnosti.
 3. V poli Cieľ, doplňte parameter /setup ("C:\Program Files (x86)\iKelp\Jedalen\jedalen.exe" /setup).
 4. Kliknite na tlačidlo Použiť a OK.

5. Krok: Nastavenie spojenia na databázový server

 1. Spustite aplikáciu iKelp Jedáleň.
 2. Kliknite na záložku Databázy.
 3. Kliknite na tlačidlo Pridať.
 4. V poli Data provider vyberte možnosť: SQL Server.
 5. V časti Driver nastavte príslušnú verziu doinštalovaného SQL Server Native Client xx.x (za xx.x doplňte Vami inštalovanú verziu 10.0, 11.0, ..).
 6. Server - nastavte spojenie na databázový server (názov PC, IP adresa ak je nastavená pevná a názov SQL inštancie.)
 7. Názov databázy nemeňte.
 8. Vyplňte Užívateľa a Heslo, ktoré ste nastavili pri inštalácia SQL Servera pre prístup do manažmentu SQL. (Ak ste postupovali podľa návodu pre inštaláciu s databázovým serverom, užívateľ je "sa" a heslo "Msde2000".)
 9. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť.
 10. Tlačidlom OK potvrďte vytvorenie novej databázy.
 11. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

6. Krok: Prenesenie nastavení z pôvodnej agendy školskej jedálne

 1. Spustite si aplikáciu iKelp Jedáleň stará.
 2. Prejdite do nastavení aplikácie, v menu kliknite na Nastavenia.
 3. Následne si poznačte údaje z ponuky, ktoré je potrebné preniesť do novej agendy.
  1. Strav. zariadenie - údaje.
  2. Druhy jedál.
  3. Vekové skupiny.
  4. Normy
  5. Spôsob platby.
  6. Rôzne
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard