Prvotné naskladnenie

Ak prechádzate z ručného evidovania skladových zásob (alebo z evidovania iným programom) na aplikáciu iKelp Jedáleň, je nutné vyriešiť prvotné naskladnenie, teda nastavenie prvotných stavov skladových zásob.

  1. V Adresári vytvorte nového dodávateľa s názvom firmy "Prvotné naskladnenie" alebo názvom samotnej jedálne (napr. "Jedáleň pri 4.ZŠ") a zatvorte adresár.

Vytvorenie takejto firmy v adresári popisuje nasledovné video.

  1. Kliknite na Sklad v hlavnom menu a následne kliknite na Príjem (alebo na tlačidlo s písmenom P na nástrojovej lište).

Zobrazí sa okno Zoznam skladových príjmov. Prácu s týmto oknom popisuje návod Príjem tovaru.

Vytvorenie príjemky pre prvotné naskladnenie popisuje nasledovné video.

  1. Vytvorte nový doklad (Úkony, Nový doklad). Zobrazí sa okno Príjem. Do okienka kontakt vložte dodávateľa (Adresár) vytvoreného v prvom kroku tohto postupu. Pozor! Pri prvotnom naskladnení je nutné aby tento doklad mal dátum odpovedajúci minulému mesiacu, od ktorého chcete začať používať aplikáciu. To znamená, že ak chcete začať používať aplikáciu iKelp Jedáleň od septembra, je nutné aby doklad prvotného naskladnenia mal dátum vytvorenia v auguste. Číslo dokladu odporúčame zadať "Prvotné naskladnenie".
  2. Pridávajte jednotlivé položky do vytvorenej príjemky. Nezabudnite ku každej položke zadať Množstvo a cenu za mernú jednotku Cena / MJ, prípadne môžete zadať cenu za položku Cena / pol. Pozor! Ak máte dve rovnaké položky, ktoré však majú iné ceny, pridajte každú položku s danou cenou. To znamená, že ak máte na sklade 2 kg soli za cenu 7.50,- a 3 kg soli za 8.00,- pridajte obidve položky, pričom každej zadajte jej odpovedajúce hodnoty. V konečnom dôsledku budete mať na sklade 5 kg soli za priemernú cenu 7.80,- za kg. Táto cena je však iba orientačná. Pri výdaji tejto skladovej karty je možné vybrať z ktorej dodávky bude odpočítané vydané množstvo.
  3. Po pridaní všetkých položiek do skladovej príjemky, uložte ju tlačidlom Uložiť a môžete zatvoriť aj Zoznam skladových príjmov. Odporúčame skontrolovať jednotlivé skladové karty. Tie zobrazíte kliknutím v hlavnom menu na Sklad a následne Skladové karty (alebo na tlačidlo s písmenom K na nástrojovej lište). Po ukončení kontroly zatvorte formulár tlačidlom Zatvoriť.

Popis tohto okna nájdete v návode Zoznam skladových kariet.

Skladovú príjemku je možné priebežne ukladať  a pokračovať v jej plnení neskôr, prípadne nasledujúci deň.

  1. Na záver je nutné vykonať obratovú súpisku. Kliknite v hlavnom menu na Výkazy a následne na Obratové súpisky.

Zobrazí sa okno Obratové súpisky. Prácu s týmto oknom popisuje nasledovné video.

Vytvorte obratovú súpisku za mesiac, v ktorom ste vytvorili prvotné naskladnenie (v našom prípade z kroku 3. by to bol august). Ak neskorej zistíte, že ste do prvotného naskladnenia neuviedli všetky položky, je možné pridať tieto položky dodatočne. Po pridaní položiek do príjmového dokladu prvotného naskladnenia je nutné aktualizovať aj obratovú súpisku. Odstráňte starú obratovú súpisku (prípadne aj všetky neskoršie) a znovu vytvorte postupne odstránené súpisky.

Ak máte evidovaný finančný prebytok a potrebujete ho zaevidovať do aplikácie, pridajte ho do okienka Prenos do prvej VÝDAJKY, ktorú vykonáte.

Viacej o výdajkách sa dozviete v návode Stravná výdajka.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard