Vytvorenie spoločného konta na portáli webovej jedálne

V tomto návode nájdete postup, ako zlúčiť viaceré kontá stravníkov pod jedno spoločné konto. Pomocou jedného spoločného konta je tak možné prihlasovať odhlasovať viacerých stravníkov, alebo sledovať ich finančný stav.

Registrácia na portáli webovej jedálne

 1. Po obdržaní prístupov na portál zaregistrujte jedného stravníka, zadajte prihlasovací email a heslo. Celý postup registrácie nájdete v článku Registrácia stravníka podľa kódu na webe.
 2. Po dokončení procesu registrácie sa prihláste na portál, pomocou prihlasovacích údajov ktoré vám boli doručené na email.
 3. Kliknite na tlačidlo Profil.
  1. Pre lepšiu identifikáciu prihlásených stravníkov odporúčame nastaviť meno stravníka.
   1. Kliknite na tlačidlo Zmeniť.
   2. Zadajte meno stravníka.
   3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
 4. Kliknite na možnosť Pridanie ďalšieho stravníka.
 5. Zadajte registračný kód stravníka. (Ak došlo už k registrácii stravníka iným kontom, a bolo zmenené jeho heslo, použite ako kód zmené heslo.)
 6. Pre dokončenie registrácie je potrebné vypniť súhlas s podmienkami používania webstránky, spracovaním osobných údajov a veku.
 7. Zadajte prihlasovací email pre overenie registrácie nového stravníka a kliknite na tlačidlo Overiť.
 8. Otvorte si emailovú schránku a potvrďte priradenie účtu kliknutím na Dokončiť registráciu.
 9. Po potvrdení sa zobrazí profil web. jedálne, kde vidíte pridané kontá stravníkov.
  1. Rovnakým spôsobom ako v bode vyššie je možné pridaným stravníkom upraviť zobrazované meno, kliknutím na názov skupiny. Táto je pomenovaná prednastavene podľa čísla stravníka.

 

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard