Registrácia stravníka podľa kódu na webe

V tomto návode Vám predstavíme spôsob a postup registrácie stravníka na webovej jedálni pomocou kódu vygenerovaného na podklade k úhrade.

Vytlačený kód na podklade k úhrade

Ak ste na podklade k úhrade našli vytlačený prístupový kód na stránku www.ikelp.sk je možné sa pomocou kódu zaregistrovať a získať tak prístup do webovej jedálne a využívať všetky výhody ktoré stránka ponúka. 

Vytlačený registračný kód na šeku a podklade k úhrade

Podklad k úhrade s vygenerovaným prihlasovacím kódom

Výhody používanie webovej jedálne

Okrem jedálneho lístka si máte na stránke prístup aj k týmto možnostiam.

 • Okamžitý prehľad o financiách - po prihlásení máte okamžitý prístup k aktuálnemu účtu stravníka a hneď je tak vidieť či má stravník preplatok alebo nedoplatok.
 • Odber stravy - v zobrazenom kalendári je možné kontrolovať odbery stravy stravníka. Máte tak k dispozícii informáciu, či si stravník skutočne jedlo odobral, rovnako aj či je prihlásený alebo odhlásený zo stravy.
 • Prihlásenie / odhlásenie zo stravy - možnosť prihlasovania a odhlasovania zo stravy kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Nie je potrebné kontaktovať vedúcu a čakať, kým bude v práci. Zmenu objednávky vybavíte okamžite ako daná potreba vznikne.

Registrácia na stránke

 • Spustite internetový prehliadač a otvorte si stránku www.jedalen.sk.
 • Kliknite na tlačidlo Registrovať.
 • Zadajte registračný kód uvedený na podklade k úhrade.
 • Kliknite na tlačidlo Registrovať.
 • Potvrďte zafajknutím odsúhlasenie licenčných podmienok.
 • V poli "Email" zadajte váš email, na ktorý bude zaslaný overovací email.
 • Kliknite na tlačidlo Overiť.
 • Otvorte si emailovú schránku a nájdite email od odosielateľa "Školská jedáleň". (Ak sa email nezobrazil v doručenej pošte, preverte, či sa správa nenachádza v spame.)
 • Pre dokončenie registrácie kliknite v správe na odkaz Dokončiť registráciu.
 • Po kliknutí na odkaz sa zobrazí správa o potvrdení úspešnej registrácie. 
 • Gratulujeme, teraz ste zaregistrovaný na portáli školskej jedálne kde máte okamžitý prístup k financiám a možnosti prihlásenia alebo odhásenia zo stravy. 
  • Po prihlásení sa na portál webovej jedálne je možné si v záložke Profil zmeniť zobrazované meno stravníka, email a heslo. Zmenu odporúčame vykonať hlavne v prípade, že pod jedným účtom je evidovaných viacero stravníkov, čím je ich možné jednoduchšie identifikovať. Či si však číslo zmeníte na meno, prezývku alebo akýkoľvek iný údaj je len na rozhodnutí prihláseného užívateľa. Tieto údaje sa následne nikam neposielajú a slúžia len na to, aby ste jednoduchšie vedeli toho ktorého stravníka identifikovať.
V prípade, že sa rozhodnete webový prístup ďalej nevyúžívať, je možné požiadať o vymazanie profilu z webového portálu iKelp Jedáleň. Tento úkon je možné vykonať v profile užívateľa po prihlásení na portál a do pár dní sa tento prístup vymaže. Kým dôjde k úplnému vymazaniu profilu užívateľa, má užívateľ právo toto rozhodnutie zrušiť a prístup ponechať aktívny. Po vymazaní profilu daného užívateľa sa automaticky zablokuje aj synchronizácia s aplikáciou iKelp Jedáleň. O nové vygenerovanie prístupových údajov na portál, je potrebné požiadať správcu aplikácie iKelp Jedáleň - vedúcu príslušného stravovacieho zariadenia.
Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard