Zoradiť podľa:
Počet položiek: 24
1. Krok: Inštalácia databázového servera a aplikácie iKelp Jedáleň vo verzii SQL Ak prechádzate na SQL verziu aplikácie iKelp Jedáleň bez čipového systému (zariadení na evidenciu vydanej stravy), postupujte podľa krokov v návode: Inštalácia aplikácie iKelp Jedáleň SQL s lokálnou databázou V prípade prechodu... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme inštaláciu databázového servera pre aplikácie iKelp Jedáleň. Pred inštaláciou aplikácie Vám odporúčame skontrolovať v nainštalovaných programoch, či už sa na danom počítači nenachádza iná inštalácia SQL Servera. Ak áno a jedná sa Microsoft SQL Server, je možné vytvorenie... Viac...
Stiahnite a nainštalujte aktuálnu verziu aplikácie iKelp Jedáleň: Z webovej stránky Stiahnuť iKelp Jedáleň 2.6.x . Nainštalujte NativeClient podľa verzie OS Windows. Inštalačný balíček je možné prevziať tu: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50402 3. Nainštalujte SQL Local DB podľa... Viac...
V tomto návode si predstavíme postup, ako preniesť dáta z aplikácie iKelp Jedáleň z jedného PC na iný. Táto situácie najčastejšie nastáva vtedy, ak sa menia počítače z dôvodu modernizácie, prípadne dochádza k potrebe prenesenia údajov z aplikácie napr. na notebook. Tento návod Vám odporúčame použiť vtedy,... Viac...
Najrýchlejším spôsobom ako zistiť platnosť Ročnej údržby v aplikácii iKelp Jedáleň je kontrola platnosti licencie priamo v nastaveniach aplikácie. Kliknite na tlačidlo Nastavenie v menu aplikácie. Zo zobrazenej ponuky vyberte možnosť Registrácia . V zobrazenom formuláre kliknite na možnosť Licenciu už... Viac...
Používate na Vašom PC SQL verziu aplikácie iKelp Jedáleň s podporou dotykových obejdnávacích a výdajových terminálov ale aplikáciu iKelp Dochádzka? Vaše PC nie je pravidelne zálohované a Vy si chcete zálohovať databázu? V tomto návode si vysvetlíme postup na zálohovanie Vašich dát. Ďalšie informácie... Viac...
V tomto návode Vám popíšeme, ako je možné vyriešiť hlásenie aplikácie iKelp Jedáleň pri pokuse o odtestovanie pripojeného snímača. Popis problému Aplikácia iKelp Jedáleň využíva na komunikáciu zo zariadeniami ako napr. snímačmi kariet a čipov stravníkov, rôzne súčasti systému. Niekedy sa môže stať, že... Viac...
Zobrazilo sa Vám pri spustení aplikácie iKelp Jedáleň nasledovné hlásenie? Program nenašiel nastavenie pre napojenie na databázy Na obrázku je zobrazené chybové hlásenie po spustení aplikácie iKelp Jedáleň. Pravdepodobne došlo k poškodenie súboru ktorý obsahuje toto nastavenie. Vzniknutú situáciu je... Viac...
Windows pri klientsky operačných systémoch má v záujme ušetriť čo najviac elektrickej energie (obzvlášť ak ide napríklad o tablet či notebook) a tak vypína jednotlivé periférie, ktoré sú v nečinnosti, to však môže sposobiť nečakané nepredvídateľné situácie, kde následne nie je možné zariadenie použiť.... Viac...
Aplikáciu jedalen.exe je možné spustiť s rôznymi parametrami. V tomto článku budú tieto parametre vymenované a vysvetlené. Ako príklad si uvedieme parameter pomoc , ktorý keď použijete, zobrazí sa Vám internetové okno s týmto návodom. Spustenie s parametrom pomoc vyzerá takto: jedalen.exe pomoc Uvedieme... Viac...
Ak už máte zakúpenú aplikáciu iKelp Jedáleň, je potrebné si každý rok predlžovať licenciu údržby. Po jej predĺžení je možné si aktualizovať aplikáciu do ktorej sú priebežne dopĺňané rôzne novinky, zmeny, vylepšenia aplikácie ale aj legislatívne úpravy prípadne nové receptúry a pod. V tomto článku vám... Viac...
Nová inštalácia, alebo aktualizácia staršej verzie aplikácie iKelp Jedáleň pozostáva z tých istých krokov: Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie v sekcii Stiahnuť. Po stiahnutí spustite inštalačný balíček dvojitým kliknutím ľavým tlačidlom. Po úspešnej inštalácii aplikácie nájdete na pracovnej ploche... Viac...
Pod pojmom STRAVOVACIE ZVYKLOSTI budeme rozumieť akési zvyky stravníkov pri chodení na stravu. To znamená, že ak stravník napríklad chodí na stravu pravidelne každý pracovný týždeň okrem pondelka, je to jeho stravovacia zvyklosť. Tak isto môžeme nazvať aj fakt, že stravník si vždy objedná jedlo číslo... Viac...
Okno Užívatelia zobrazíte kliknutím na Nastavenia v hlavnom menu a následne kliknite na možnosť Užívatelia (heslá) . V tomto okne môžete vytvárať nových užívateľov, ktorí sa môžu prihlasovať a pracovať s aplikáciou iKelp Jedáleň. Následne je meno tohto užívateľa viditeľné na všetkých dokladoch, ktoré... Viac...
Hlavným dôvodom vytvárania záloh je vytvorenie kópie všetkých údajov aplikácie, ktoré je možné načítať v prípade straty originálnych údajov (napríklad poškodením počítača). Pre pravidelné vykonávanie záloh celej aplikácie je nutné nastaviť zálohovanie. To nastavíte v okne Nastavenie zálohovania , ktoré... Viac...
Pracovný mesiac nastavujete na nástrojovej lište aplikácie. Šípkami hore a dolu pri mesiaci a roku meníte hodnoty podľa typu šípky. Pracovný mesiac je používaný ako predvolený v každom okne, v ktorom pracujete s dátumom. Napríklad si vyskúšajte otvoriť okno prihlasovanie stravníka na stravu a všimnite... Viac...
Nastavenie noriem nájdete v okne Normy , ktoré zobrazíte kliknutím na Nastavenie v hlavnom menu a následne kliknite na Normy . V prípade, že používate sociálny, alebo zamestnávateľský príspevok prípadne aj príspevok v hmotnej núdzi odporúčame najskôr prečítať časť Rozšírené normy v spodnej časti tohto... Viac...
Pred samotným tlačením šekov z aplikácie iKelp Jedáleň je nutné nastaviť polohu šeku v tlačiarni. V praxi sa najčastejšie vyskytujú dva druhy tlačiarní: s posuvníkom k stredu s posuvníkom ku kraju Vložte šek do tlačiarne a stabiluzujte jeho polohu posuvníkom (ako je vidieť na predchádzajúcich obrázkoch),... Viac...
Pre nastavenie druhov platieb, ktoré budete používať, zobrazte okno Nastavenia spôsoby platby , kliknutím na Nastavenia v hlavnom menu a následne kliknite na Spôsoby platby . Zobrazí sa okno Nastavenia spôsoby platby. Predvolene sú v aplikácii aktívne všetky spôsoby platby. V stĺpci A (Aktivita) môžete... Viac...
Sviatky a špeciálne dni môžete editovať v okne Definovanie sviatkov a iných dní . To zobrazíte kliknutím na Nastavenie a následne na Sviatky / špec.dni . Pri prihlasovaní stravy, pri generovaní objednávok sa na Sviatok a Nestravný deň strava neobjednáva. Iba v prípade, že v predpise povolíte objednávanie... Viac...
Pri evidovaní stravníkov je nutné každého stravníka prideliť do vekovej skupiny. Aplikácia umožňuje vytvoriť vekové skupiny a ich priradenie do kategórie v rámci materiálno-spotrebných noriem: Kategória A - do 6 rokov Kategória B - od 7 do 10 rokov Kategória C - od 11 do 14 rokov Kategória D - od 15... Viac...
Nastavenia druhov jedál nájdete v okne Nastavenie druhov jedál , ktoré zobrazíte kliknutím na Nastavenie v hlavnom menu a následne kliknite na Druhy jedál . Nastavenie druhov jedál slúži na aktiváciu, deaktiváciu, vytváranie a vymazávanie druhov jedál používaných v aplikácii. V tomto okne môžete upravovať:... Viac...
Nastavenia stravovacieho zariadenia zobrazíte kliknutím na Nastavenie v hlavnom menu aplikácie a následne kliknutím na Strav.zariadenie (údaje) . Následne vyplnte všetky informácie o stravovacom zariadení, vrátane informácií o banke a účte, ktoré sa následne budú zobrazovať na všetkých výstupných materiáloch... Viac...
Registrácia je potrebná pre plnohodnotné využívanie aplikácie iKelp Jedáleň a k zakúpeniu licencie. Ak aplikácia nie je registrovaná, beží v takzvanom skúšobnom období, v ktorom je plne funkčná. Pred jeho skončením aplikácia upozorňuje najmenej 20dní vopred. Ak do skončenia skúšobného obdobia nedôjde... Viac...
GoPay VISA, MasterCard