Zoradiť podľa:
Počet položiek: 76
V tomto návode Vám predstavíme spôsob a postup registrácie stravníka na webovej jedálni pomocou kódu vygenerovaného na podklade k úhrade. Vytlačený kód na podklade k úhrade Ak ste na podklade k úhrade našli vytlačený prístupový kód na stránku www.ikelp.sk je možné sa pomocou kódu zaregistrovať a získať... Viac...
V tomto návode si predstavíme postup, ako preniesť dáta z aplikácie iKelp Jedáleň z jedného PC na iný. Táto situácie najčastejšie nastáva vtedy, ak sa menia počítače z dôvodu modernizácie, prípadne dochádza k potrebe prenesenia údajov z aplikácie napr. na notebook. Tento návod Vám odporúčame použiť vtedy,... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme, akým spôsobom je nutné postupovať v prípade zmeny vekovej skupiny stravníka. Potreba zmeny vekovej skupiny u stravníka najčastejšie nastáva na konci školského roka, kedy stravníci prechádzajú napr. z materskej školy do základnej, prípadne z prvého stupňa na druhý a pod.... Viac...
V tomto návode Vám vysvetlíme postup, akým je možné z aplikácie vytlačiť podklad pre klasifikačný systém verejného obstarávania. Metodickú príručku pre obstarávanie potravín si môžete zobraziť kliknutím na odkaz https://www.minedu.sk/data/att/5219.pdf . Nastavenia v aplikácii Aby výkaz pre verejné obstarávanie... Viac...
V tomto návode Vám vysvetlíme postup, akým je možné z aplikácie vytlačiť podklad pre klasifikačný systém verejného obstarávania. Metodickú príručku pre obstarávanie potravín si môžete zobraziť kliknutím na odkaz https://www.minedu.sk/data/att/5219.pdf . Nastavenia v aplikácii Aby výkaz pre verejné obstarávanie... Viac...
V tomto návode si popíšeme, aké jednotlivé kroky je potrebné vykonať v aplikácii iKelp Jedáleň ak je potrebné stravníkom spätne upraviť cenu za Normu(Stravnú jednotku). Vykonanie týchto úprav je potrebné len vtedy, ak sa normy stravníkom menia spätne, to znamená, že stravníci už boli na jedlá s touto... Viac...
V tomto návode vám vysvetlíme, akým spôsobom je možné vytvárať dva jedálne lístky v aplikácii iKelp Jedáleň. Dva jedálne lístky je vhodné mať vtedy, ak sa varí pre Materskú aj Základnú školu, a pre každých stravníkov chcete mať nezávisle jedálne lístky aby deti v škôlke vedeli čo sa bude variť a deti... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme, akým spôsobom je možné v aplikácii iKelp Jedáleň nadefinovať a následne evidovať viacero stravných listov. Potreba nezávislej evidencie Nezávislý spôsob evidencie môže nastať napr. v prípade, ak je potrebné evidovať normu aj náklady pre každý stravný list osobitne. Potrebné... Viac...
V tomto návode si ukážeme, aké úkony sú potrebné vykonať v prípade, že na obratovej súpiske sa Vám zobrazuje stav na karte, aj napriek tomu, že v zozname skladových kariet je stav na karte nulový. Popis scenára Uzatvárate školský rok a vydávate zásoby zo skladu. V zozname skladových kariet sú zásoby... Viac...
Vitajte v ONLINE videokurze pre iKelp Jedáleň! Naučiť sa prácu s aplikáciou týmto spôsobom Vám prináša hneď niekoľko výhod: Školenie môžete absolvovať kedykoľvek a kdekoľvek (aj večer v pohodlí Vašej obývačky) Neplatíte za čas, ktorý by s Vami strávil školiteľ Ak vznikne nejasnosť, ktorúkoľvek časť školenia... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme, ako je možné stravníkom pridávať úhrady za stravu naimportovaním výpisu z banky rýchlo a jednoducho. Importom úhrad výrazne šetríte Váš čas a môžte sa tak venovať iným potrebným činnostiam. Opis situácie Z banky Vám na email príde výpis úhrad a tento podľa postupu ktorý... Viac...
V tomto článku Vám predstavíme, čo je potrebné vedieť a mať nastavené, aby sa na jedálnom lístku tlačili alergény za názvom jedla. Zobrazovanie týchto informácií na jedálnom lístku je potrebné na základe platnej EÚ legislatívy a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Zobrazenie... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme, princíp evidencie stravníkov, a prácu s nimi vrámci mesiaca z pohľadu prihlasovania, odhlasovania zo stravy, tlače podkladov k úhradám a tvorby výkazov. Tento návod vychádza z predpokladu, že už máte stravníkov založených v aplikácii a sú prihlásený na stravu. (Bližšie... Viac...
Pred samotným prihlasovaním stravy odporúčame preštudovať návod Platby za stravu . Prihlasovanie / odhlasovanie stravy je možné robiť dvomi základnými spôsobmi: Prihlasovanie / odhlasovanie jednotlivcov Hromadné prihlasovanie / odhlasovanie - je možné iba ak máte vytvorené skupiny stravníkov Prihlasovanie/odhlasovanie... Viac...
Okno stravníkov zobrazíte po kliknutí na Stravníci v hlavnom menu (alebo na tlačidlo s písmenom S na nástrojovej lište). V tomto okne je možné vytvárať nových stravníkov alebo upravovať stávajúcich, vytvárať a prideľovať skupiny stravníkov. Vytvorenie stravníkov Pri prvotnom vytváraní stravníkov je odporúčané... Viac...
Okno stravníkov zobrazíte po kliknutí na Stravníci v hlavnom menu (alebo na tlačidlo s písmenom S na nástrojovej lište). V tomto okne je možné vytvárať nových stravníkov alebo upravovať stávajúcich, vytvárať a prideľovať skupiny stravníkov. Vytvorenie stravníkov Pri prvotnom vytváraní stravníkov je odporúčané... Viac...
Najrýchlejším spôsobom ako zistiť platnosť Ročnej údržby v aplikácii iKelp Jedáleň je kontrola platnosti licencie priamo v nastaveniach aplikácie. Kliknite na tlačidlo Nastavenie v menu aplikácie. Zo zobrazenej ponuky vyberte možnosť Registrácia . V zobrazenom formuláre kliknite na možnosť Licenciu už... Viac...
V tomto návode Vám popíšeme postup, ako je možné obnoviť odstránené skladové karty ak došlo k ich vymazaniu a nemáte vytvorenú žiadnu, alebo starú zálohu. Situácia, že sa Vám podarilo skladové karty odstrániť môže nastať len v prípade, že na daných kartách nebol robený žiadny pohyb. Ak bol na skladovú... Viac...
Používate na Vašom PC SQL verziu aplikácie iKelp Jedáleň s podporou dotykových obejdnávacích a výdajových terminálov ale aplikáciu iKelp Dochádzka? Vaše PC nie je pravidelne zálohované a Vy si chcete zálohovať databázu? V tomto návode si vysvetlíme postup na zálohovanie Vašich dát. Ďalšie informácie... Viac...
Vytvárate jedálny lístok, ale po jeho vytlačení sa Vám nezobrazuje názov jedál ani popis? Popis riešenia Pri vytváraní jedálneho lístka došlo k zrušeniu nastavenia možnosti automatického generovania textov z receptov. Ak chcete, aby sa Vám pri tvorbe jedálnych lístkov text automaticky generoval, toto... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme ako je možné v aplikácii iKelp Jedáleň jednoducho zmeniť zaradenie skupín stravníkov. Popis situácie Máte vytvorené skupiny stravníkov, ale stalo sa Vám, že sa Vám zaradenie niektorej skupiny zmenilo. Máte vytvorenú napr. skupinu Žiaci, v ktorej sa nachádza podskupina Žiaci... Viac...
V tomto návode si poíšeme postup vyradenia stravníka z evidencie ak sa vo Vašom zariadení už nebude ďalej stravovať. Popis riešenia Pred tým, ako vyradíte stravníka z evidencie, je potrebné vysporiadať financie daného stravníka. Ak má stravník nedoplatok je potrebné aby svoje podlžnosti doplnil, v prípade,... Viac...
V aplikácii iKelp Jedáleň je možné spätne upravovať skladové doklady ako výdaj a príjem. Vždy by ste ale myslieť na to, že ak upravujete starší doklad je potrebné myslieť aj na neskôr vytvorené doklady prípadne už vytvorené obratové súpisky. Popis scenára Spätnou kontrolou skladu ste zistili, že v niektorom... Viac...
V tomto návode Vám popíšeme, ako je možné vyriešiť hlásenie aplikácie iKelp Jedáleň pri pokuse o odtestovanie pripojeného snímača. Popis problému Aplikácia iKelp Jedáleň využíva na komunikáciu zo zariadeniami ako napr. snímačmi kariet a čipov stravníkov, rôzne súčasti systému. Niekedy sa môže stať, že... Viac...
Tento článok popisuje, ako je možné v aplikácii iKelp Jedáleň zmeniť heslo stravníka pre webovú jedáleň v prípade, že svoje heslo zabudol, alebo sa z nejakého dôvodu nevie prihlásiť. Otvorte si zoznam stravníkov kliknutím na tlačidlo S v navigačnom panely aplikácie alebo na tlačidlo Stravníci v menu... Viac...
Zobrazilo sa Vám pri spustení aplikácie iKelp Jedáleň nasledovné hlásenie? Program nenašiel nastavenie pre napojenie na databázy Na obrázku je zobrazené chybové hlásenie po spustení aplikácie iKelp Jedáleň. Pravdepodobne došlo k poškodenie súboru ktorý obsahuje toto nastavenie. Vzniknutú situáciu je... Viac...
Windows pri klientsky operačných systémoch má v záujme ušetriť čo najviac elektrickej energie (obzvlášť ak ide napríklad o tablet či notebook) a tak vypína jednotlivé periférie, ktoré sú v nečinnosti, to však môže sposobiť nečakané nepredvídateľné situácie, kde následne nie je možné zariadenie použiť.... Viac...
Ktátky prehľad najčastejšie používanej funkcionality aplikácie iKelp Jedáleň. z3b2lpiul1g Viac...
Aplikáciu jedalen.exe je možné spustiť s rôznymi parametrami. V tomto článku budú tieto parametre vymenované a vysvetlené. Ako príklad si uvedieme parameter pomoc , ktorý keď použijete, zobrazí sa Vám internetové okno s týmto návodom. Spustenie s parametrom pomoc vyzerá takto: jedalen.exe pomoc Uvedieme... Viac...
Ak už máte zakúpenú aplikáciu iKelp Jedáleň, je potrebné si každý rok predlžovať licenciu údržby. Po jej predĺžení je možné si aktualizovať aplikáciu do ktorej sú priebežne dopĺňané rôzne novinky, zmeny, vylepšenia aplikácie ale aj legislatívne úpravy prípadne nové receptúry a pod. V tomto článku vám... Viac...
GoPay VISA, MasterCard