Zoznam skladových prijmov

Zoznam skladových prijmov zobrazíte kliknutím na Sklad v hlavnom menu a následne kliknutím na Príjem (alebo na tlačidlo s písmenom P na nástrojovej lište).

Zobrazí sa okno Zoznam skladových príjmov.

zoznam-skladovych-prijmov-pravy-klik

V hornej časti okna je filter pre zobrazenie skladových príjmov. V spodnej časti (v tabuľke) môžete vidieť jednotlivé skladové príjmy.

Vo filtrovacej časti môžete doklady vyhľadávať podľa čísla dokladu. Taktiež môžete zobraziť iba doklady, ktoré boli vytvorené v danom rozsahu dátumov, alebo kliknutím na tlačidlo Adresár a vybraním niektorého z dodávateľov sa zobrazia doklady od tohto dodávateľa.

Kliknutím pravým tlačidlom na ktorýkoľvek doklad v zozname skladových príjmov, alebo kliknutím ľavým tlačidlom na tlačidlo Úkony sa Vám zobrazia možnosti (niektoré možnosti sú zobrazené iba v prípade, že máte označené viaceré doklady v označovacom stĺpčeku):

 • Nový - vytvorenie novej skladovej príjemky.
 • Pre bližšie informácie pozrite návod Príjem tovaru.

 • Upraviť - upravenie existujúceho dokladu skladovej príjemky.
 • Uhradiť - zobrazí sa okno Úhrada, po ktorého uložení sa daný doklad zaeviduje ako uhradený.
 • uhrada-prijemky
 • Výpočet - zobrazí informácie o danom doklade. V prípade, že máte označených viacero dokladov, výpočet sa aplikuje na všetky označené doklady.
 • Tlač - vytlačí aktuálne vybraný doklad (ten na ktorý ste klikli pravým tlačidlom), konkrétne vytlačí zoznam všetkých jeho položiek.
 • Tlač označené - vytlačí všetky označené doklady. Označené doklady vytlačí tak, ako keby ste na každý doklad vybrali zvlášť možnosťTlač.
 • Tlač s náhľadom - zobrazí aktuálne vybraný doklad (ten na ktorý ste klikli pravým tlačidlom), konkrétne zobrazí zoznam všetkých jeho položiek.
 • Tlač zoznamu dokladov - označené - vytlačí zoznam označených dokladov.
 • Tlač zoznamu dokladov s náhľadom - zobrazí zoznam označených dokladov.
 • Odstrániť - odstráni aktuálne vybraný doklad. Pozor! Odstrániť sa dá iba taký doklad, ktorý neobsahuje žiadne položky. To znamená, že ak chcete odstrániť doklad, musíte ho najprv otvoriť pre úpravu (vybraním možnosti Úprava) a vymazať všetky jeho položky (označením všetkých položiek kliknutím pravým tlačidlom do označovacieho stĺpčeka a následným kliknutím ľavým tlačidlom na tlačidlo Odstrániť). Až keď doklad neobsahuje žiadne položky je možné ho odstrániť v zozname skladových príjmov.
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard