Elektronická evidencia výdaja stravy a objednávok

Čo získate používaním elektronickej evidencie?

 • Každý stravník má svoj unikátny identifikátor (kartička, prívesok, ...)
 • Jedlo bude vydané len oprávneným stravníkom, ktorí sú na daný deň prihlásení a majú uhradené poplatky
 • Systém nedovolí vydať jedlo tomu istému stravníkovi viac krát, pokiaľ naň nemá nárok
 • Obsluha pri výdaji má neustály prehľad o počte zostávajúcich výdajov
 • Výdajový terminál zobrazuje informácie o stravníkovi, vekovú normu a číslo jedla na prehľadne a na dobre viditeľnom displeji
 • Jednotlivé situácie pri výdaji sú odlíšené zvukovou signalizáciou a farebnou svetelnou signalizáciou
 • Prepojenie s PC a aplikáciou iKelp Jedáleň umožňuje elegantné prepojenie celého systému
 • Bezkontaktné RFID karty/kľúčenky predstavujú moderný spôsob identifikácie
 • Objednávací terminál môže autonómne komunikovať s Webovým portálom iKelp Jedáleň
 • Každý stravník má prístup k objednávaciemu terminálu a môže zabezpečiť prihlásenie a odhlásenie stravy na najbližšie obdobie
 • Terminály využívajú moderné sieťové pripojenie Ethernet (TCP/IP) a Internet
 • S elektronickou evidenciou získavate v prvom rade prehľad a poriadok

Zapojte sa aj vy do Projektu modernizácie školských jedální.  

 

Elektronická evidencia výdaja stravy a objednávok je súčasťou komplexného riešenia určeného pre školské jedálne všetkých typov (MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, Gymnázium, VŠ). Uvedený systém pomáha zefektívniť prácu pri výdaji jedál, šetrí čas, eliminuje neoprávnené výdaje a šetrí peniaze. Môže byť vybudovaný a flexibilne prispôsobiteľný požiadavkám klienta. Nezávisle je možné využívať výdajové a objednávacie terminály, prípadne ich kombináciu. Je napojiteľný na webový portál, čím získate kompletné moderné riešenie školského stravovania.

Pre bližšie informácie kliknite na nasledovné odkazy:

 • Galéria obrázkov (Ako vyzerá systém v praxi)
 • Technické požiadavky pre využívanie elektronickej evidencie
 • Bližšie informácie o fungovaní celého systému
 • Cenové ponuky a obchodné podmienky
Besteron VISA, MasterCard