Skladový výdaj a stravný list

V tejto krátej prezentácii Vám ukážeme ako veľmi jednoducho vytvoríte skladovú výdajku a stravný list. Výdaj automaticky spracuje dochádzku stravníkov, jedálnehy lístok a vydá tovar podľa zvoleného receptu. Ušetríte mnoho času stráveného únavným ručným počítaním.

iKelp Jedáleň
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard