Zmena zaradenia skupín stravníkov v aplikácii iKelp Jedáleň

V tomto návode Vám predstavíme ako je možné v aplikácii iKelp Jedáleň jednoducho zmeniť zaradenie skupín stravníkov.

Popis situácie

Máte vytvorené skupiny stravníkov, ale stalo sa Vám, že sa Vám zaradenie niektorej skupiny zmenilo. Máte vytvorenú napr. skupinu Žiaci, v ktorej sa nachádza podskupina Žiaci 1. Prácou v aplikácii sa Vám ale stalo, že ste omylom zmenili zaradenie skupiny Žiaci 1 pod skupinu Materská škola. Ako toto zmeniť?

Zobrazenie skupín stravníkov a ich zaradenie

Nesprávna zmena zaradenia skupiny stravníkov

 

Popis riešenia 

  1. Kliknite ľavým tlačidlom myši na skupinu ktorej potrebujete zmeniť zaradenie, resp. ju presunúť do inej skupiny. (Daná skupina zostane označená modrým podfarbením.)
  2. Kliknite opäť ľavým tlačidlom myši na ikonu Ikona pre presun skupiny stravníkov. pri názve danej skupiny stravníkov, ale teraz tlačidlo nespúštajte ale podržte ho. (Pri potiahnutí, sa Vám pod kurzorom zobrazí ďalšia čierna šípka)
  3. Postavte sa na skupiny, do ktorej skupinu presúvate. (Postavte sa na názov danej skupiny.)
  4. Pustite podržané tlačidlo myši a daná skupina sa Vám presunie do tejto skupiny.
  5. V aplikácie je automatické radenie skupín stravníkov podla abecedy. Na to aby sa Vám skupina v zozname zobrazila správne, stačí zatvoriť a znovu otvoriť okno zo zoznamom stravníkov.

Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard