Zmena vekovej skupiny stravníka

V tomto návode Vám predstavíme, akým spôsobom je nutné postupovať v prípade zmeny vekovej skupiny stravníka. Potreba zmeny vekovej skupiny u stravníka najčastejšie nastáva na konci školského roka, kedy stravníci prechádzajú napr. z materskej školy do základnej, prípadne z prvého stupňa na druhý a pod. (Bližšie informácie a postup pri prechode na nový školský rok sa dozviete v návode Nový školský rok.) Rovnako je však potrebné túto zmenu vykonať ak stravník prechádza na hmotnú núdzu aby aplikácia vedela správne vypočítať predpis za stravu.

Veková skupina stravníka

Aktuálnu vekovú skupinu, ktorú má stravník definovanú, vidíte v záložke Stravník. Zmenu vekovej skupiny vykonáte v záložke Rozšírené.

Zobrazenie aktuálnej vekovej skupiny ktorú má daný stravník aktívnu.

Zobrazenie nastavenia vekovej skupiny na stravníkovi.

Zmena vekovej skupiny stravníka

Zmena vekovej skupiny sa definuje v záložke RozšírenéTu kliknite pravým tlačidlom do okienka Dátum do aktuálnej normy a následne kliknite ľavým tlačidlom na možnosť Vybrať deň do(alebo priamo zadajte dátum). Z kalendára vyberte ten deň, do ktorého chcete aby platila stará norma (vyberte teda predchádzajúci deň dňa, od kedy študent prechádza na novú normu).

Napríklad, ak študent od nového školského roka (od 1. septembra) prechádza do vyššej normy, tak platnosť starej normy končí 31. augusta.Nastavenie ukončenia platnosti pôvodnej vekovej skupiny stravníka.

Po uzatvorení starej normy stravníkovi pridajte novú normu. Znovu kliknite pravým tlačidlom do zoznamu noriem v záložke Rozšírené a následne kliknite ľavým tlačidlom na možnosť Pridať normu stravníkovi. V stĺpci Veková skupina vyberte z rozbalovacieho zoznamu novú normu a následne zadajte Dátum od buď priamo zadaním, alebo kliknutím pravým tlačidlom do okienka s dátumom a následným kliknutím ľavým tlačidlom na možnosť Vybrať deň od.

Pozor, pri definovaní novej normy je potrebné vždy zadať dátum od prvého dňa v mesiaci, aj keď sa stravník bude stravovať napr. až od tretieho dňa! Rovnako tak je potrebné pri ukončovaní platnosti pôvodnej vekovej skupiny zadať posledný deň v predchádzajúcom mesiaci ktorý sa stravník stravoval. 

Aplikácia totiž pri uzátvaraní výkazov stravy prechádza mesiac ako celok, nie len dni, na ktoré je stravník prihlásený a pri uzatváraní výkazu by Vám tak zobrazila hlásenie, že niektorí stravníci nemajú správne definovanú normu pre niektorý druh stravy.

V našom predchádzajúcom príklade, kde sme stravníkovi uzatvorili normu 31. augusta by sme teraz novú normu aktivovali od 1. septembra.Nastavenie skupiny stravníka s pôvodným, aj novým intervalom.

Ďalšie informácie o jednotlivých nastaveniach stravníkov sa dozviete v návode Stravníci.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard